19 tot 25 april 2021: Week van de valpreventie

De Week van de Valpreventie is aan zijn 10de editie toe! Deze editie draagt de slogan ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’.

De 10de editie

De 10de editie van de Week van de Valpreventie gaat door van 19 tot en met 25 april 2021. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen plaatst, samen met de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven, val- en fractuurpreventie in de belangstelling tijdens de jaarlijkse Week van de Valpreventie. Deze campagneweek heeft als doel ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over val- en fractuurpreventie. 

Eén tegen allen, allen tegen vallen

Met deze slogan daagt het Expertisecentrum Valpreventie de 5 Vlaamse provincies en Brussel uit om de strijd tegen elkaar aan te gaan voor de titel van ‘beste valpreventieprovincie van het jaar’.

Provinciebattle

Enkele bekende Vlamingen zullen 4 opdrachten aankondigen die focussen op belangrijke valrisicofactoren. Dit zijn de opdrachten:

  • Opdracht 1: Start de week actief
  • Opdracht 2: In de smaak vallen
  • Opdracht 3: Wandelen zonder vallen
  • Opdracht 4: Zet je beste schoentje voor

Lees hier meer over de opdrachten & de deadlines.

Vallen is een veelvoorkomend probleem

Vallen is een veel voorkomend probleem onder de oudere populatie. Ongeveer één op drie 65-plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val. Van de thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en onder de oudere personen wonend in een woonzorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50% minstens één keer ten val. Een val kan ernstige gevolgen hebben op diverse vlakken. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld kneuzingen, breuken en verstuikingen. Op psychologisch en sociaal vlak brengt een val soms valangst en sociale isolatie teweeg, en ook de gevolgen op financieel vlak zijn niet te onderschatten door een toename van de zorgkosten. Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel vallen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt.

"Ongeveer één op drie 65-plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val."

Meer informatie

[bron: eerstelijnszone.be, valpreventie.be]