28 april: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2021

De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2021 richt zich op het benutten van de elementen van een beleid of systeem voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSH). In het Werelddagrapport wordt onderzocht hoe de huidige crisis het belang aantoont van het versterken van zo'n beleid, inclusief bedrijfsgezondheidsdiensten, zowel op nationaal niveau als op ondernemingsniveau.

Strategieën om systemen voor veiligheid en gezondheid te versterken

De COVID-19-pandemie heeft ertoe geleid dat regeringen, werkgevers, werknemers en de algemene bevolking voor ongekende uitdagingen staan met betrekking tot het virus en de vele effecten die het heeft gehad op de arbeidswereld. De Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk zal zich richten op strategieën om de systemen voor veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) te versterken om veerkracht op te bouwen, om crises nu en in de toekomst het hoofd te bieden, op basis van lessen die zijn geleerd en ervaringen uit de arbeidswereld .

Impact van COVID-19 op de arbeidswereld

Sinds de COVID-19-pandemie begin 2020 opkwam als een wereldwijde crisis, heeft deze overal grote gevolgen gehad. De pandemie heeft bijna elk aspect van de arbeidswereld geraakt, van het risico van overdracht van het virus op het werk tot risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) die zijn ontstaan ​​als gevolg van maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.

Nieuwe risico’s

Verschuivingen naar nieuwe vormen van werkregelingen, zoals de afhankelijkheid van telewerken, hebben bijvoorbeeld veel kansen voor werknemers geboden, maar ook potentiële risico's met zich meegebracht, waaronder psychosociale risico's en geweld in het bijzonder.

Veerkrachtige OSH-systemen

De International Labor Organisation (ILO) zal deze gelegenheid aangrijpen om het bewustzijn te vergroten en de dialoog te stimuleren over het belang van het creëren van en investeren in veerkrachtige OSH-systemen, daarbij gebruikmakend van zowel regionale als landelijke voorbeelden bij het verminderen en voorkomen van de verspreiding van COVID-19 op de werkplek.

Meer informatie