Praktische aanbevelingen ventilatie en binnenluchtkwaliteit

  • 28/04/2021

De Task force Ventilatie van het coronacommissariaat heeft aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19 opgesteld.

Advies over praktische implementatie

Dit document geeft advies voor een pragmatische aanpak van het implementatieplan om een voldoende ventilatie te kunnen garanderen in het kader van de COVID-19-pandemie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat één of meerdere van de volgende beperkingen van toepassing kunnen zijn:

  • onvoldoende CO2-toestellen beschikbaar
  • lange procedures voor het bestellen en leveren van CO2-meters
  • geen mogelijkheid om mechanische ventilatiedebieten te meten 

Affiches

Daarnaast is ook een info-affiche over ventilatie en luchtkwaliteit beschikbaar in de reeks affiches met tips om veilig te werken.

👉 Het advies en de affiche kan je downloaden op de website van FOD WASO

Meer informatie