Resultaten controlecampagne culinaire spuitbussen 2018 - 2020

De nationale controlecampagne culinaire spuitbussen van de FOD Economie ging in 2018 van start. En in 2021 werden de resultaten bekend gemaakt. Slechts 1 van de 14 bemonsterde culinaire spuitbussen werd als conform beschouwd.

In Frankrijk ontploften culinaire spuitbussen. Hetzij bij het eerste gebruik, hetzij na enkele jaren van gebruik. Een culinaire spuitbus is een metalen drukfles die met een gasinjectie mogelijk maakt om een bereiding in de vorm van schuim te spuiten. Deze toestellen zijn immers onderworpen aan het koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur.

Nationale controlecampagne

De nationale controlecampagne van de FOD Economie is in december 2018 van start gegaan. Het betreft 14 modellen en heeft tot doel zowel de administratieve aspecten (etikettering, gebruiksaanwijzing, markering) als de technische ontwerpaspecten (gebruikte materialen, drukbestendigheid) te controleren. In 2021 werden de resultaten bekend gemaakt.

Resultaten

In deze controlecampagne werd slechts 1 van de 14 bemonsterde culinaire spuitbussen als conform beschouwd.

  • In 9 gevallen was er een laag risico en werd een waarschuwing gegeven aan de fabrikant of importeur.
  • In 4 gevallen was er een middelhoog risico en kon de fabrikant of importeur zijn voorraad niet meer verkopen of moest zijn producten aangepast worden vooraleer hij het opnieuw op de markt brengt.

De volledige resultaten kan je hier lezen. Eén model werd op 31 augustus 2020 verboden op de Belgische markt.

Meer informatie