Stoomatlas geactualiseerd in 2020

Op de website van het Stoomplatform van Energik is de nieuwe Stoomatlas deel 1 en deel 2 van 2020 te vinden. Dit is een actualisering van de eerste versie van de stoomatlas van 2014 en de tweede versie in 2018.

In de stoomatlas staan nuttige artikels van producenten, gebruikers en onderzoeksinstellingen met als doel de kennis van stoomtechniek op peil te houden.

Energik

Stoom is nog altijd een zeer belangrijke warmtedrager in vele industriële sectoren zoals chemie, voeding, textiel, ...  De afnemende kennis van gebruikers van stoom- en stoomsystemen was de aanleiding voor oprichting van het Stoomplatform. Onvoldoende kennis leidt in de praktijk regelmatig tot onveilige situaties en inefficiënte systemen. Daarnaast worden mogelijkheden voor energiebesparing te vaak onbenut gelaten.

In volgende nieuwsberichten werd reeds verwezen naar de vorige stoomatlas en andere berichten over stoom:

Prenne 57

Stoom is ook een belangrijke energiebron zeker voor de procesindustrie. Maar er zijn ook andere energiebronnen die kunnen beheerd worden in een energiemanagementsysteem zoals ISO50001. Op de Prenne 57 kan je een module volgen over “Slim energiebeheer volgens ISO 50001 door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid”.

? Bekijk het programma van Prenne 57