Versie 5 van de generieke gids

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 14 juli 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 5.0). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

Bekijk hier de geactualiseerde versie van de generieke gids.

Sterftecijfers gunstig geƫvolueerd

Dankzij de vlotte voortgang van de vaccinatiecampagne en het nog steeds goed naleven van de geldende maatregelen door de hele bevolking, zijn de besmettingscijfers, het aantal ziekenhuisopnames en de sterftecijfers de laatste maanden gunstig geƫvolueerd.

Enkele maatregelen geschrapt of aangepast

Naar aanleiding van deze evoluties zijn de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk nagegaan of bepaalde regels die zijn voorgeschreven door de generieke gids gewijzigd moeten worden. Deze analyse heeft ertoe geleid dat enkele maatregelen van de generieke gids werden geschrapt of aangepast. Daarnaast werd een onderdeel toegevoegd over bedrijfsfeestjes en teambuildings.

Telewerk nog steeds sterk aanbevolen

Telewerk is sinds 27 juni 2021 niet meer verplicht, maar wel nog steeds sterk aanbevolen.

Externe links

[bron: FOD WASO]