Stapsgewijze re-integratiegids Covid-19

EU-OSHA voorziet een stapsgewijze re-integratiegids voor leidinggevenden en werknemers met betrekking tot Covid-19 en het zogenaamde "long covid".

2 nieuwe gidsen

In twee nieuwe gidsen van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) worden de uitdagingen toegelicht waar terugkerende werknemers mee te maken krijgen nadat ze COVID-19 hebben opgelopen, of het nu gaat om de acute ziekte of om symptomen op langere termijn, ook wel bekend als langdurige Covid of “long covid”.

In de gidsen staan er eenvoudige oplossingen voor zowel leidinggevenden als werknemers met betrekking tot het re-integratieproces.

Beide gidsen, de ene voor werknemers en de andere voor leidinggevenden, bevatten eenvoudig advies over onder meer

  • contact houden tijdens het ziekteverlof
  • het re-integratiegesprek
  • mogelijke maatregelen
  • externe hulpbronnen

Wat is "long covid"?

Long covid is een aandoening die wordt gekenmerkt door langdurige gevolgen – die verschijnen of aanhouden na de typische herstelperiode – van Covid-19. Long covid kan bijna elk orgaansysteem aantasten. Het kan leiden tot onder meer psychische stoornissen, metabole stoornissen, cardiovasculaire stoornissen, gastro-intestinale stoornissen, malaise, vermoeidheid, musculoskeletale pijn en bloedarmoede. 

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van EU-OSHA: