Brand-bestrijding lithium-ion batterijen

Li-Ion batterijen zijn een fantastische uitvinding. Ze zijn overal: in de fietsstalling, de parking, de gereedschapskist en de broekzak, … Ze zijn licht en compact en bevatten enorm veel energie. Goede eigenschappen? Zeker! Tot ze bij een brand betrokken zijn…

Geen pasklare oplossing

Momenteel bestaat er geen pasklare oplossing voor de bestrijding van lithium-batterijbranden. Bij ieder project zal de situatie grondig moeten worden onderzocht.

Brand voorkomen

Om de brand te voorkomen is het noodzakelijk om tussen te komen bij de allereerste tekenen van batterijfalen

Laten uitbranden

Als het niet lukt om de brand te voorkomen, zal men de batterij moeten laten uitbranden en zich concentreren op het koelen, het neerslaan van vlammen en giftige rookgassen.

Wat bij een thermal runaway?

Wanneer de thermal runaway is begonnen is die niet te stoppen. Met water kan de batterij en de omgeving gekoeld worden. Water heeft ook een gunstig effect op de vlammen en rookgasvorming.

Veilig evacueren

Het bestrijden van de giftige rookgassen maakt het mogelijk veilig te evacueren. Begin er op tijd aan. Praat met gerenommeerde, betrouwbare partners en bepaal samen wat de beste bescherming is voor een specifieke toepassing. Accepteer dat er geen 100% garantie wordt geboden in deze materie.

Meer weten?

Auteur Nordin M’Rabet schreef een uitgebreid en helder artikel over li-ion batterijen voor het Prebes Kenniscentrum. In dit artikel leer je meer over batterijtypes, batterijfalen en verschillende vormen van detectie en brandbestrijding bij li-ionbatterijen.

Lees het volledige artikel op het Prebes Kenniscentrum

Meer informatie