Bedenkingen over elektrische laadpalen

De verkoop van nieuwe elektrische wagens stijgt, onder meer dankzij de stimulerende maatregelen van de Vlaamse overheid. De behoefte aan toegankelijke oplaadpunten neemt daardoor ook toe. Maar wat zijn de bedenkingen hierbij?

Rijbereik

Het kiezen voor een elektrische auto waarvan de batterij een hogere capaciteit heeft, is niet lineair terug te vinden in een verhoogd rijbereik. Neemt de batterijcapaciteit met x2,7 toe, dan zal het rijbereik slechts met x2,2 stijgen, dit als gevolg van de veel zwaardere batterijpacks.

Verdubbeling van het elektrisch energieverbruik

In België rijdt de gemiddelde automobilist 15000 km/jaar. Bij het vooropgestelde gemiddelde verbruik, geeft dat een jaarverbruik van 2550 kWh. Een gemiddeld gezin verbruikt 3500 kWh/jaar. Voor wie alleen thuis zou laden, moet rekening houden met een bijna verdubbeling van het elektrisch energieverbruik.

Laadstress wegnemen

Gemiddeld legt de Belgische autorijder dagelijks 40 km af. Daarvoor volstaat 6,8k Wh. William Stinissen:

“Zelfs wie slechts 1 kW laadcapaciteit ter beschikking heeft, kan ’s nachts voldoende laden om de dagelijkse 40 km af te leggen. De gemiddelde woning beschikt over een 1-fasige, 230 V/40 A aansluiting, met 9,2 kW capaciteit, waardoor snel laden sowieso niet lukt”.

Maar natuurlijk is elke gebruikssituatie anders. Specifiek voor elektrische auto’s is de weerslag van lage temperaturen en comfortuitrusting op het reële verbruik. Dit kon men horen op de studieavond op 31 mei 2021 van NAV.

[bron: Profacility]

E-mobiliteit in Veiligheidsnieuws

Elektrisch aangedreven voertuigen of de Electric Vehicles (EV’s) bestaan al heel lang en zijn geen nieuw fenomeen. De allereerste wagens waren vaak elektrisch omdat de verbrandingsmotor of ICE (Internal combustion Engine) nog zijn sporen diende te verdienen. De EV “La Jamais Contente” waarmee de Belg Camille Jenatzy in 1899 furore maakte, is hiervan een prachtig voorbeeld. Met deze EV wist Camille de 100 km/u al te overschrijden! Nochtans kennen de EV’s tot op heden geen algemeen en breed verspreide toepassing. Hierdoor is de EV voor het grote publiek nog steeds een onbekende. En wat niet gekend is, kan weerstand en wantrouwen opwekken.

Thema 'elektriciteit' op de Prenne

Basiskennis elektriciteit laagspanning voor de preventieadviseur
Wat is de basiskennis die een preventieadviseur moet weten en kennen van elektriciteit om gepaste adviezen te geven? Deze module werd opgemaakt door de projectgroep elektriciteit op aangeven van vragen die ze krijgen van preventieadviseurs.

Ga naar Prenne 59

Meer informatie