Niet minder pesterijen tijdens telewerk

Conflicten ontstaan overal waar mensen samenwerken. Bij een goede aanpak hebben ze ook veel voordelen: het geeft energie, je kunt van elkaar leren, er komen betere beslissingen uit voort, … Maar als er niet goed mee wordt omgegaan, kunnen conflicten ook persoonlijke schade en kosten voor de organisatie opleveren. Tijdens de coronacrisis werd er helaas niet minder 'gepest', ook al zaten heel wat medewerkers thuis. 

Pesten tijdens telewerk

Hoewel bijna de helft van de Belgische werknemers in 2020 door de coronacrisis telewerkte, is het aantal conflict- en pestgevallen op de werkvloer niet significant gedaald. Ook de coronapandemie zelf blijkt vaak een aanleiding tot pestgedrag.

In heel wat bedrijven verslechterde de sfeer door één of meerdere van deze factoren:

  • De verhoogde werkdruk onder lastige omstandigheden (vb. in de zorgsector)
  • De verslechterde financiële situatie van de organisatie
  • Het niet face-to-face kunnen uitpraten van irritaties
  • Het leidinggeven op afstand. In sommige gevallen vertaalt zich dit in een verhoogde controle en dat kunnen werknemers als ‘druk’ ervaren
  • Het gebrek aan persoonlijke aandacht en samenwerking door de afstand van het thuiswerken

? Volg het webinar over (cyber)pesten op 30/9

Pesterijen zijn er sinds de pandemie niet minder op geworden. Hoogstens zijn ze dus van vorm veranderd. Op 30 september 2021 geeft Annick Alders, ere-advocate en werkzaam bij Cautius, voor Prebes een webinar over pesten en cyberpesten.

In deze introductiesessie gaat ze in op het verschil tussen plagerijen en pesterijen, cyberpesten als specifieke vorm van pesten en situaties waarbij de leidinggevende als pester wordt gezien en de rol van de vertrouwenspersoon.

  • Wanneer? 30 september om 12u
  • Gratis voor Prebes leden
  • Schrijf je in

Meer weten?

? Ontdek onze nieuwe website voor vertrouwenspersonen

? Volg onze vertrouwenspersonen pagina op Facebook of LinkedIn

[Bronnen: Jobat, ArboNed, FOD WASO]