En de preventieadviseur van het jaar is...

  • 29/11/2021

Stefaan Verhelst, Preventieadviseur bij LANXESS, is verkozen tot Preventieadviseur van het Jaar 2021. LANXESS heeft twee productievestigingen in de Antwerpse haven waar onder meer voorproducten voor hightech-plastics worden gemaakt. De jury van de Agoria award, die dit jaar al voor de dertiende keer wordt uitgereikt, was vooral onder de indruk van het belang dat LANXESS hecht aan communicatie en samenwerking rond veiligheidsbeheer, zowel intern als met contractoren, en van de digitale en flexibele veiligheidsopleidingen die worden aangeboden.

Chemische industrie

Stefaan Verhelst is al ruim tien jaar preventieadviseur bij LANXESS, een bedrijf dat actief is in de chemische industrie. "In onze sector gelden specifieke veiligheidseisen. Werken met gevaarlijke producten, zoals zwavelzuur bijvoorbeeld, vereist specifieke regels die gekend en begrepen moeten worden door onze collega’s, maar ook door de werknemers van onderaannemers of contractoren die niet noodzakelijk dezelfde taal spreken", legt hij uit.  

Communicatie en samenwerking

De jury was vooral onder de indruk van het grote belang dat Stefaan Verhelst hecht aan communicatie en samenwerking, zowel intern als met contractoren: "Communicatie en samenwerking zijn essentieel in onze aanpak," legt Stefaan Verhelst uit: "Zowel eigen werknemers als contractoren moeten zich bewust zijn van de risico's, maar ook kennis hebben van de veiligheidsregels die gelden en die van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen."

Echte veiligheidscultuur

Op de site in Lillo bij Antwerpen is Stefaan Verhelst mee verantwoordelijk voor de veiligheid van 450 werknemers en gemiddeld 120 tot 150 contractoren per dag. De jury heeft nota genomen van de bijzondere aandacht die LANXESS heeft besteed aan de verwezenlijking van een echte veiligheidscultuur, met het Xact veiligheidsprogramma. "We proberen het veiligheidsniveau steeds te verhogen. Wij zijn een grote voorstander van het principe van gedeelde waakzaamheid: zorg dragen voor elkaar. Elke werknemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor die van de andere werknemers," zegt Stefaan Verhelst. 

Verplichte opleiding & contractorportaal

Tot slot prees de jury de preventieadviseur voor zijn inspanningen rond opleiding, waaronder de invoering van het visueel Centraal VeiligheidsOnderricht (CVO). "Deze opleiding is verplicht voor iedereen die het bedrijfsterrein wil betreden en moet elk jaar worden herhaald," legt Stefaan Verhelst uit: "We hebben ook een contractorportaal ontwikkeld met praktische veiligheidsinformatie en tijdens stilstanden met grote werkzaamheden werken we volgens een speciaal ontwikkelde aanpak."

Diverse initatieven

Deze aanpak bestaat uit diverse initiatieven:

  • een netwerkevent met een veiligheidsuitwisseling in beide richtingen overleg over aangereikte thema’s, specifiek voor stilstanden
  • veiligheidsrondgangen samen met het management van de contractoren met een focus op gedrag
  • een specifieke stilstandsopleiding in 10 talen
  • een groot LED scherm met korte en bondige veiligheidsboodschappen, inspelend op de actuele veiligheidsbeleving

Meer informatie

Stefaan Verhelst (LANXESS) is Preventieadviseur van het Jaar 2021 | Agoria

Bron: Agoria