Werknemer mag afwezig blijven voor coronatest

Een nieuwe cao zorgt voor een gerechtvaardigde afwezigheid voor werknemers die op basis van de Self Assessment Testing Tool (SATT) wordt aangeraden om een Covid-19 test af te laten nemen.

Nieuwe CAO 160

Op 19 november sloten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) cao nr. 160 af. Met die cao werd een nieuwe gerechtvaardigde afwezigheid ingevoerd. Werknemers die op basis van de Self Assessment Testing Tool (SATT) wordt aangeraden om een Covid-19 test af te laten nemen, kunnen van die nieuwe afwezigheid gebruik maken.

Gerechtvaardigde afwezigheid tot 28 februari 2022

Zodra de SATT een attest kan genereren, mag een werknemer afwezig blijven van het werk om zo’n test te laten uitvoeren. Hij behoudt het recht op het loon voor de uren die hij door die afwezigheid niet heeft gepresteerd. Die afwezigheden worden wel beperkt tot maximaal drie keer 36 uur.

De gerechtvaardigde afwezigheid die door de cao wordt ingevoerd, is te vergelijken met het klein verlet. Een werknemer die zich, op basis van de SATT, moet laten testen kan afwezig blijven van het werk met behoud van zijn loon. Die mogelijkheid bestaat tot 28 februari 2022.

Self Assessment Testing Tool

De overheid heeft een online vragenlijst ter beschikking gesteld waarmee iedereen zichzelf kan evalueren, de SATT. Met die vragenlijst is het mogelijk om na te gaan of een Covid-19 test moet worden afgenomen.

Als een persoon lichte symptomen vertoont die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus, kan de SATT adviseren om een test af te leggen. Na het invullen van de vragenlijst, kan de persoon zelf een activatiecode genereren om een gratis Covid-19 test te laten uitvoeren. De SATT wordt ter beschikking gesteld om de huisartsen enigszins te ontlasten.

Personen met ernstige symptomen zullen door de SATT aangeraden worden om een arts te contacteren. Dat geldt ook voor personen uit risicogroepen of voor personen wiens gezondheid snel achteruit gaat.

 Meer informatie

  • Uw werknemer mag afwezig blijven om zich op Covid-19 te laten testen | Securex
  • Bekijk CAO 160 van de NAR
  • Versie 8 van de generieke gids
  • Volg de wetgeving op het Prebes Kenniscentrum
Bron: Securex