Goed verzuimbeleid eerder uitzondering dan regel

Slechts één op de drie bedrijven heeft een uitgewerkt verzuimbeleid dat opgevolgd wordt en waarover gecommuniceerd wordt op de werkvloer. Reden: gebrek aan tijd, middelen en kennis.

Acht op de tien bedrijven is zich bewust het feit dat een verzuimbeleid een positieve impact heeft, toch vertaalt zich dit niet in de praktijk. Dat blijkt uit een bevraging van externe preventiedienst Mensura en Certimed. Vier op de tien bedrijven handelen verzuim louter administratief af. Er is geen beleid en verzuimcijfers worden niet opgevolgd.

Slechts een derde van de organisaties heeft een duidelijk verzuimbeleid dat ook opgevolgd wordt. Bij nog eens een derde is het verzuimbeleid afgestemd op of geïntegreerd in het welzijnsbeleid. Daarbij heeft men zowel aandacht voor preventieve als reactieve acties, voor de verhouding werkbelasting en belastbaarheid en re-integratie van langdurig zieken.

De aankondiging dat werknemers van grote bedrijven zich binnenkort drie keer per jaar een dag kunnen ziek melden zonder attest versterkt de nood aan grondige opvolging. De vrees leeft bij sommige organisaties dat de gedeeltelijke afschaffing van het ziektebriefje de deur zal openen naar meer kortdurend verzuim. Gecombineerd met een helder, goed uitgewerkt en transparant beleid kan dit echter juist leiden tot een meer proactieve en preventieve aanpak.

Meer informatie

Bron: HR Square