Coronabarometer ingevoerd en pandemiewet met 3 maanden verlengd

Tijdens het overlegcomité van 21 januari 2022 werd de coronabarometer goedgekeurd en op 28 januari 2022 werd deze in code rood opgestart. Op vrijdag 11 februari besliste het Overlegcomité al dat de coronabarometer op vrijdag 18 februari naar code oranje schakelt, het onderwijs volgt een dag later. Het besluit dat dit regelde en het besluit dat de epidemische noodsituatie met 3 maanden verlengde, verscheen op 27 januari 2022 in het Belgisch Staatblad.

Update KB 28 oktober 2021

Het Koninklijk besluit (KB) van 27 januari 2022 dat het KB van 28 oktober wijzigt* bevat de laatste stand van zaken. Wie dit besluit aandachtig leest, zal zien dat behalve éénmaal in de overwegingsfase niets over de “coronabarometer” wordt vermeld.

Verplicht gebruik CO2-meter

Het nieuwe art. 9, §1 verplicht maar in 4 omstandigheden het gebruik van een CO2-meter, telkens in de voor het publiek toegankelijke binnenruimtes van volgende instelllingen:

  • inrichtingen behorende tot de sportieve sector, met inbegrip van de fitnesscentra
  • bioscopen en van de inrichtingen behorende tot de evenementensector
  • eet- en drankgelegenheden van de horecasector
  • infrastructuur waar een massa-evenement plaatsvindt met een publiek van 50 of meer personen

Verlenging pandemiewet

Daarnaast werd met het Koninklijk besluit 27 januari 2022 houdende de afkondiging van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie de epidemische noodsituatie met 3 maanden verlengd tot 27 april 2022.

Webinar

In het talrijk bijgewoond webinar welzijn in de praktijk van 28 januari 2022 was er naast de jaarlijkse traditie waarbij de wetgeving van 2021 en 2022 werd besproken door het lokale directiehoofd van de AD TWW ook een bijdrage van Laura Cornelissen van Sciensano over de wetenschappelijke en medische invalshoek van de coronapandemie.

Meer informatie

*Koninklijk besluit van 27 januari 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken