28/4 Werelddag Veiligheid en Gezondheid op het werk

Op 28 april vieren we de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit jaar is het centrale thema participatie en sociale dialoog, beide heel erg nodig om een ​​positieve veiligheids- en gezondheidscultuur te creëren.

Sociaal overleg & participatie

Het is geen toeval dat dit jaar gekozen wordt voor het thema samen bouwen aan een sterk gezondheids- en veiligheidssysteem. Tijdens de COVID-19-pandemie werd duidelijk dat het hebben van een sterk systeem op gebied van welzijn op het werk van groot belang was voor de bescherming van de werkomgeving. De betrokkenheid van regeringen, werkgevers, werknemers, volksgezondheidsactoren en alle relevante partijen op nationaal en ondernemingsniveau was daarbij cruciaal. 

Efficiënte dialoog

Door middel van een effectieve sociale dialoog nemen regeringen en sociale partners actief deel aan alle fasen van de besluitvormingsprocessen op het gebied van welzijn op het werk. Sociale dialoog draagt ​​niet alleen bij aan het verbeteren van het welzijnsbeleid, maar is ook essentieel om eigenaarschap en betrokkenheid op te bouwen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een snelle en effectievere uitvoering ervan.

Open communicatie

Een positieve veiligheidscultuur is gebaseerd op inclusie, door de betekenisvolle betrokkenheid van alle partijen bij de voortdurende verbetering van het welzijn op het werk. Op een werkplek met een sterke veiligheidscultuur voelen werknemers zich op hun gemak om hun bezorgdheid te uiten over mogelijke risico's of gevaren op de werkplek, en het management werkt proactief samen met werknemers om passende, effectieve en duurzame oplossingen te vinden. Dit vereist een open communicatie en dialoog gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect.

Terwijl we een wereldwijde gezondheidscrisis blijven doormaken en voortdurend worden geconfronteerd met veiligheids- en gezondheidsrisico's in de wereld van werk, moeten we doorgaan met het opbouwen van een sterke veiligheids- en gezondheidscultuur op alle niveaus.

Beschikbaar materiaal werelddag

De Werelddag wordt gevierd op 28 april 2022 en zal een rapport, PowerPoint en wereldwijde webinar bevatten.

Meer informatie

  • Act together to build a positive safety and health culture | ILO
  • Ontdek sensiblisatiemateriaal rond welzijn op het werk op het Prebes Kenniscentrum