Nudging, onmisbaar in preventie

De term ‘nudging’ komt uit het Engels en betekent letterlijk 'een duwtje geven'. Nudges zijn kleine, onopvallende ingrepen waarmee je het gedrag van mensen kunt sturen, zonder hen de vrije keuze te ontnemen.

Duwtje in de rug

Nudges worden nu al gebruikt in het dagelijkse leven. Ook in bepaalde sectoren is het populair, denk maar aan toepassingen zoals de retail (vb. aan de kassa bepaalde goederen positioneren om extra te kopen). Het wordt ook meer en meer gebruikt bij het innen van verkeersboetes en belastingen en in de gezondheidswetenschappen. Gezondere keuzes kunnen bijvoorbeeld worden gestimuleerd door gebouwen te ontwerpen met prominentere trappen en minder liften of door informatie over calorieën toe te voegen op menu's. Daarnaast denkt men eraan om het ook toe te passen in de arbeidsveiligheid.

Nudging in het Vlaams beleid

Ook de overheid geeft ons voortdurend duwtjes in de rug. In 2015 was er zelfs een Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de introductie van nudging in Vlaanderen. Ondertussen heeft Vlaanderen ook een webpagina met meer informatie over gedragsinzichten en werd een oplijsting gemaakt van relevante documenten en bijeenkomsten rond dit thema. 

Nudging (in projecten) door de FOD WASO en de bouwsector

In het nieuwe Belgische nationale welzijnsactieplan 2022-2027 is ook nudging opgenomen waarbij in de bouwsector aangespoord wordt tot veilig gedrag.

Een vermeldenswaard project uit de literatuur is “Nudging construction workers towards better sun safety behaviour”. Dit project moet ervoor zorgen dat bouwarbeiders zich beter beschermen tegen de zon (☀ontdek hierover meer in onze Prenne 61 module over UV-protectie op 3/5!).

De pers en sociale media kunnen een positieve of negatieve rol spelen die ook als een vorm van nudging kan bestempeld worden. In de VTM reeks De Planckaerts wordt er soms een loopje genomen met veiligheidsregels bij de bouw van hun kasteel in Frankrijk. Om niet aan de zijlijn te blijven staan, gaf Constructiv een jaar later een cursus veiligheid op de werf aan de Planckaerts. Lees volgende berichtgeving op de website Safetymypriority: Confederatie Bouw en Constructiv doen veiligheidsrondgang op ‘Château Planckaert’.

Onmisbaar voor de preventieadviseur

Op Prenne 62 kan je een module volgen over “nudging, een meerwaarde voor welzijn op het werk” gegeven door Toon De Belder. Leer nudging efficiënt inzetten voor een betere preventie op de werkplek!

Meer informatie

  • In Veiligheidsnieuws 215 (juni 2022) zal je twee artikels vinden over nudging.
  • In het welzijnsalfabet van RIVM, dat verscheen in Veiligheidsnieuws 206 en in het 2° corona-alfabet, welke verscheen in Veiligheidsnieuws 209  vind je nudging bij de letter “N”.
  • Prenne 62 : nudging, een meerwaarde voor welzijn op het werk
  • Affiches die je richting gezonde keuzes duwen (nudging)