Wegkijken kan niet meer

Op 7 maart 2022 lanceerde de mediasector een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag met nadruk op preventie en vier concrete doelstellingen.

Probleemschets

71% van de vrouwen in de media- en cultuursector gaf aan ooit grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Dat blijkt uit het rapport van de onderzoeksgroep CuDOS, dat in 2018 werd gepubliceerd.

De mediasector is afhankelijk van een groot freelance en tijdelijk personeelsbestand binnen een informeel werkklimaat. Werkplekken op de set, in de studio of op een redactie zijn specifieke werkomgevingen met vaak wisselend personeel. Werknemers die ongewenst gedrag meemaken, zijn bang hun job te verliezen als ze zich uitspreken.

Het gebrek aan kennis van de kanalen om deze vertrouwelijke problemen aan te kaarten, bovenop het feit dat veel werknemers bekende(re) mensen zijn creëert een cultuur van stilzwijgen. Zeker in combinatie met de sterke competitiviteit die er heerst, 

Nieuw actieplan met nadruk op preventie

Om bedrijven in de mediasector op een gestructureerde manier te helpen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag, lanceerde de mediasector op 7 maart 2022 een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag. De nadruk van dit actieplan ligt heel duidelijk op preventie, waarbij er ingezet wordt op het delen en centraliseren van informatie en het versterken van professionals.

Rol voor de omstaanders

Een speciale rol is voorzien voor de omstanders, onder het motto “wegkijken kan niet meer”. Samen met Sensoa zullen er tools en handvaten worden gemaakt om omstanders echt te activeren.

Vlaggensysteem

Ook wordt het vlaggensysteem van Sensoa vertaald naar de brede mediasector. 

4 doelstellingen, 10 acties

Het actieplan heeft 4 doelstellingen met daaraan gekoppelde acties:

 • Sectorale aanpak van grensoverschrijdend gedrag
  • opvolgen sociaal charter voor de media
  • opzetten structureel overleg
  • monitoren van welzijn en grensoverschrijdend gedrag
 • Preventie en informatiedeling
  • uitwerken van een welzijnsbeleid
  • breder bekend maken van bestaande tools
  • omstanders sensibiliseren
 • Versterken van de professionals in de mediasector
  • inzetten op vertrouwenspersonen
  • inzetten op intimiteitscoördinatie
  • opzetten van een dialoog met onderwijsinstellingen
 • Respectvolle verslaggeving in de media
  • opstellen handleiding voor respectvolle verslaggeving

Meer informatie

Bron: BeSWIC