Apenpokken op de werkvloer

Momenteel is er wereldwijd een belangrijke uitbraak aan de gang van het apenpokkenvirus. Ook in Vlaanderen zijn er mensen besmet met het virus. Het apenpokkenvirus is een zeldzame ziekte die tot voor kort vooral in West- en Centraal-Afrika voorkwam. 

Wat zijn Apenpokken?

Monkeypox of Apenpokken (MPX) wordt veroorzaakt door het monkeypoxvirus (MPXV), dat behoort tot de familie van de orthopoxvirussen (waartoe ook het pokkenvirus behoort). Tot nu toe kwam de ziekte vooral voor in beboste delen van Centraal- en West-Afrika, met sporadisch gevallen in andere landen, gelinkt aan een reis naar deze gebieden. Sinds begin mei 2022 verspreidt de ziekte zich echter in Europa en daarbuiten, waarbij besmettingen vooral voorkomen bij mannen die seksuele contacten hebben met mannen, maar niet uitsluitend.

Hoe raakt men besmet?

Om besmet te geraken door het apenpokkenvirus moet men nauw contact hebben met een besmettelijke of ziek persoon. Dit kan optreden door direct, intens en nauw lichamelijk contact, contact met huidletsels en overdracht via grote speekseldruppels, of contact met voorwerpen, kleding of linnengoed gebruikt door een besmet persoon. Mogelijk is er ook overdracht via de lucht (aerosoltransmissie over korte afstanden). 

Oppassen met linnengoed

Een jobstudent die de lockers van een zwembad schoonmaakte raakte besmet met het apenpokken virus bij het verwijderen van bevuilde handdoeken. Hoewel de jobstudent handschoenen droeg tijdens de uitvoering van deze taak, zouden de handdoeken in contact zijn geweest met de huid van de onderarmen. Het Waals agentschap AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) meldde de casus aan de externe preventiediensten.

Het AVIQ adviseert dat de werkgevers preventieve maatregelen implementeren en/of aanpassen voor werkplekken die zijn blootgesteld aan de behandeling van bewezen of mogelijk met apenpokkenvirus vervuild linnen. Dit kan relevant zijn voor medewerkers die schoonmaken op plaatsen waar een grote populatie wordt gemengd, waar bevuild linnengoed vrijwillig (hotel, sauna, spa, …) of onvrijwillig (zwembad, festival, …) kan worden gevonden.

Preventieve maatregelen

De preventieve maatregelen, afhankelijk van de uitgevoerde risicobeoordeling, kunnen de volgende acties inhouden:

  • Het dragen van handschoenen
  • Het vermijden van contact met de onbedekte huid
  • Het dragen van een chirurgisch masker of FFP2 volgens de gemaakte risicobeoordeling (hantering van linnen kan de virale deeltjes opnieuw in aerosol brengen en die op deze manier de luchtwegen van de werknemer bereiken)
  • Wat betreft het reinigen van oppervlakken, eerst reinigen met water en zeep en daarna ontsmetten met een hypochlorietoplossing
  • Linnen moet ofwel worden weggegooid of gewassen op een temperatuur van 60° met een conventioneel wasmiddel

Meer informatie

Bron: Edelhart Kempeneers, Agentschap Zorg en Gezondheid, Sciensano