Versnelde afbouw asbest in de zorg

In heel wat gebouwen in Vlaanderen die werden gebouwd vóór 2001, komt asbest voor. Ook in onze zorgvoorzieningen. De OVAM zet, samen met negen koepelorganisaties uit de zorg, de schouders onder de versnelde afbouw van asbest in de zorg. Zorginstellingen kunnen zich tot half oktober aanmelden bij de OVAM voor ondersteuning. 

Asbestveilig Vlaanderen

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen. 

Versnelling in de zorg

Met het protocol asbestveilige zorgvoorzieningen wil de OVAM ondersteuning bieden voor asbestinventarisatie en versnelde asbestverwijdering in de zorgsector.

Concreet kunnen zorgvoorzieningen zich aanmelden bij de OVAM voor de actualisatie of verfijning van hun asbestinventaris en of voor ondersteuning bij asbestverwijdering. 

Voorzieningen die zorg verlenen aan kinderen en jongvolwassenen kunnen genieten van het ondersteuningspercentage van 50%, voor andere zorgvoorzieningen is het ondersteuningspercentage 35%. Kinderen en jongvolwassenen zijn immers het meest kwetsbaar bij blootstelling aan asbest en lopen het meeste kans om op latere leeftijd asbestgerelateerde ziektes te ontwikkelen.

Van 15 september tot 15 oktober kunnen zorgvoorzieningen zich aanmelden om beroep te doen op de ondersteuning van de OVAM. 

Prenne 63

Op Prenne 63 in Sint-Truiden kon je 2 modules volgen rond asbest:

  • De introductie van het nieuw asbestattest in Vlaanderen (ism. Fedasbest) op Prenne 63
    Tijdens deze sessie bespraken we de uitrol van het asbestattest en je rol als intern PA.
  • Innovatieve asbestinventaris van een historisch Antwerps gebouw: lessons learned op Prenne 63
    Het is algemeen gekend dat de Antwerpse Boerentoren kampt(e) met een asbestproblematiek. In deze sessie werd de balans opgemaakt.

Interesse in de komende Prenne? Binnenkort vind je het programma van Prenne 64 online!

Meer informatie

Bron: OVAM