Wat te doen bij een cyberaanval?

  • 19/12/2022

Het risico op cyberaanvallen neemt namelijk elke dag toe. In 2021 werden in België 47.560 gevallen van cybercriminaliteit geregistreerd. Een stijging van 6,9% ten opzichte van 2020 dus.

Wat te doen bij een cyberaanval?

Tal van getuigenissen van bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van dergelijke aanvallen, geven blijk van moeilijkheden die zich op het moment zelf, maar ook daarna, voordoen. 

Tijdens een incident houden we ons vaak bezig met de meest dringende zaken en verliezen we uit het oog dat in het kader van het dagelijks bestuur, ook ten aanzien van overheidsdiensten of -organen snel moet worden opgetreden.

VBO ontwikkelde een "roadmap" met als doel ondernemingen die het slachtoffer zijn van een cyberincident te ondersteunen bij hun interne organisatie, maar vooral bij hun interactie met hun externe contacten, met name de publieke overheden, en dat in het kader van hun wettelijke verplichtingen.

  • Hoe meld je een cyberincident aan de RSZ?
  • Of aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit?
  • Welke stappen moet je met betrekking tot de RVA ondernemen om geplande periodes van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen of wegens een ‘technische stoornis’ te melden? 

Praktische roadmap

VBO zocht naar naar praktische oplossingen, contactpunten en versoepelingen van bestaande procedures. De voorgestelde oplossingen kunnen nog evolueren en verbeterd worden. Kortom, deze roadmap vormt geen eindpunt, maar weerspiegelt een voortdurende oefening en zal dus regelmatig updates krijgen na de eerste publicatiedatum in december 2022.

Meer informatie