Asbestverwijdering in scholen

Nog maar één op de drie scholen heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de aanwezigheid van asbest in haar gebouwen te laten oplijsten. In de scholen die effectief een aanvraag deden, bleken bijna altijd maatregelen nodig.

Asbest inventarisatie

Scholen kunnen sinds 2018 een aanvraag indienen voor inventarisatie, in het kader van het Actieplan Asbestafbouw. De bedoeling van dit actieplan is om openbare gebouwen zoals scholen tegen 2034 bevrijden van het risicovolle asbest. Tegen 2040 zou Vlaanderen vervolgens volledig asbestvrij moeten zijn.

1 op 3

2153 schoolvestigingen deden een aanvraag tot inventarisatie en/of verwijdering. Dat is ongeveer 1 op 3 scholen. Voor 1870 scholen is er ook al een inventarisatie gebeurd. Er is dus nog een lange weg te gaan totdat alle scholen op zijn minst al weten waar de risico’s zitten. De inventaris wijst 89 procent van de gevallen uit dat er wel degelijk asbest zit waarvoor maatregelen nodig zijn.

Sensibilisatie en advies

Minister van onderwijs Weyts geeft aan dat er opnieuw de nodige aandacht gaat naar sensibilisering en begeleiding en verwijst hierbij ook naar de rol van de onderwijskoepels. Hij bekijkt ook de mogelijkheid voor scholen om een beroep te doen op technische ondersteuning via een asbestdeskundige, die dan zou worden aangesteld door de OVAM. 

Asbest op Prenne 65

Fernand Huts koopt de Boerentoren kopten de dagbladen. Maar dit was slechts het sluitstuk van een veel langer hoofdstuk, van een eerste kleine asbestvondst tot een herbestemming. Op Prenne 65 vertelt Bart Ghyssaert, diensthoofd preventiedienst, door middel van storytelling en foto's over de rol van de preventiedienst of gebouwenexploitant van KBC en illustreert hij hoe deze thematiek werd omgegaan. 

Schrijf je in voor Prenne 65

Meer informatie

Bron: HLN, Vlaams Parlement