Green Deal Duurzame Zorg

De zorg- en welzijnssectoren vangen mee de fysieke, mentale en sociale gevolgen van de klimaatveranderingen en een vervuilde leefomgeving op. Terzelfdertijd dragen ze ook zelf bij aan deze problemen. De Green Deal Duurzame Zorg wil deze vicieuze cirkel doorbreken.

Uitdaging

Inzetten op preventieve welzijns- en gezondheidszorg betekent dat ook de klimaatproblematiek wordt aangepakt. Duurzaamheid en zorg zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar, zeker gezien de klimaatverandering een enorm gezondheidsrisico inhoudt. Wereldwijd - én ook bij ons – vallen er al heel wat slachtoffers, denk bv. aan oversterfte door hittegolven, de toenemende infectieziekten en de sterke opmars van klimaatangst/depressies. De nood is dan ook hoog om ook binnen de zorg- & welzijnssector een versnelling hoger te schakelen, en de eigen negatieve impact om te zetten naar een positief verhaal.

Concrete duurzame acties

De Green Deal Duurzame Zorg wil noodzakelijke samenwerking stimuleren, net als het faciliteren van kennis- en ervaringsuitwisseling. Het is een oproep aan iedereen binnen de brede sector – van onthaalmoeder tot ziekenhuis – om zich te engageren tot het uitvoeren van concrete, duurzame acties aangepast aan de eigen mogelijkheid. De optelsom van deze acties, zowel klein als groot, kunnen gezamenlijk een positief signaal en de noodzakelijk duurzame versnelling creëren.

De Deal

Een Green Deal houdt een vrijwillige, ambitieuze overeenkomst in tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een duurzaam project te starten. Het opnemen van een engagement gebeurt vrijwillig en houdt een inspanningsverbintenis in, geen resultaatsverbintenis. De partijen engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om het project te realiseren.

Reeds 12 Green Deals werden op de rails gezet. De 13e, de Green Deal Duurzame Zorg, gaat van start op het Kick-off moment op woensdag 15 maart 2023 (voormiddag). Deze Green Deal (en bijhorende engagementen) duurt 3 jaar.

4 thema's

De Green Deal Duurzame Zorg is opgebouwd rond vier thema’s:

  • Natuur & Gezondheid
  • Klimaat & Infrastructuur
  • Materialen & Afval
  • Geneesmiddelen in water

Meer informatie

  • Green Deal Duurzame Zorg | Vlaamse Overheid
  • Heb je een mooi voorbeeld van een goede praktijk, zit je nog met vragen of heb je een goede suggestie? Laat het Prebes weten en neem contact op met Dhr. Dominic HERMANS, voorzitter projectgroep verzorgingsinstellingen (VZIP) van Prebes en vast lid OVAM-werkgroep “Green Deal Duurzame zorg” via Dominic.Hermans@zol.be ofwel via tel. 089 32 18 61. Alvast bedankt voor jouw input!