28/4 Werelddag Veiligheid en Gezondheid op het werk

Op 28 april vieren we de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Een veilige en gezonde werkomgeving als basisprincipe én basisrecht wordt het centrale thema voor 2023.

Recht op veilige, gezonde werkomgeving 

In juni 2022 besloot de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) om “een veilige en gezonde werkomgeving” op te nemen in het ILO-kader (ILO staat voor International Labour Organisation) van fundamentele principes en rechten op het werk.

Op 28 april 2023, werelddag veiligheid en gezondheid op het werk, zal de ILO deze beslissing vieren en deskundigen en kiezers samenbrengen om de implicaties ervan voor de arbeidswereld te bespreken, evenals hoe dit recht praktisch in de arbeidswereld kan worden geïmplementeerd.

Meer informatie