Interimarbeid? Zorg voor een goed onthaal!

  • 08/08/2023

De afgelopen 25 jaar gebeurde er heel veel voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten, met een sterke daling van de frequentiegraad qua arbeidsongevallen tot gevolg. Een zeer belangrijke preventiemaatregel bij uitzendkrachten is een goed onthaal

700 000 uitzendkrachten

Jaarlijks worden ongeveer 700 000 uitzendkrachten tewerkgesteld, waarvan meer dan 200 000 jobstudenten zijn. Vooral in de dienstensector worden heel wat uitzendkrachten tewerkgesteld.

Een goed onthaal, ongeacht de duur

Een goed onthaal is een belangrijke stap voor een veilige tewerkstelling van de uitzendkracht. Dit betekent dat de nieuweling alle nodige informatie krijgt om zijn opdracht op de werkplek goed, correct en veilig uit te voeren. En dit ongeacht de duur van de opdracht en het type werkpost of functie. 

Omdat de uitzendkracht zowel verbonden is aan het uitzendbureau als aan de gebruiker, verloopt zijn onthaal in twee fasen. Hierbij wordt de eerste fase uitgevoerd door het uitzendbureau en de tweede door de gebruiker.

Meer informatie