Ken je de vergrendelprocedure voor installaties en uitrustingen?

Soms liggen stilgelegde arbeidsmiddelen waarop ingrepen of werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, aan de oorsprong van (ernstige) arbeidsongevallen. Deze ongevallen zijn dan vaak te wijten aan het feit de energiebronnen niet gedesactiveerd of vergrendeld werden.

Wetgeving

Voor elektrische energie staat in hoofdstuk 9.3 van de 3 boeken van het AREI (vroegere art. 266 AREI) een duidelijke werkwijze vermeld. Voor andere energiebronnen staat in de Codex weinig expliciets vermeld.

Algemene vergrendelprocedure (lototo) energiebronnen

Maar door samenbundeling van diverse Codexartikelen kan men dit wel destilleren. Daarom maakte de FOD WASO een nota die de reglementaire bepalingen bundelt. Deze nota beschrijft de maatregelen die de werkgever moet nemen op het vlak van vergrendeling. Dit om de veiligheid van de werknemers te waarborgen tijdens interventies op arbeidsmiddelen die voor de volledige duur van de interventie moeten worden stilgelegd.

Hydraulische en pneumatische risico’s

Ook installaties onder druk zijn een energiebron en waarbij men hoger vermelde principes dient toe te passen. Hierover publiceerde Beswic een interessant artikel

Machineveiligheid op Prenne 67

Op Prenne 67 op 14 september 2023 in Edegem kan je om 14.50 deze module volgen:

👉 “Machineveiligheid 2: Constateringen bij de implementatie van de LOTOTO- of vergrendelprocedure

Daarnaast kan je ook een andere module volgen over cobots.

En de externe diensten hebben een module over leren uit ongevallen met kleine transportmiddelen. 

 👉 Ontdek het volledige programma.