Nieuwe cijfers over beroepsziekten

Bij Fedris werd recent het 1,5 miljoenste dossier over een beroepsziekte geopend. Heel wat dossiers gaan gelukkig over preventieve maatregelen, maar toch ontvangen in België vandaag nog steeds ongeveer 38.500 personen een vergoeding voor een blijvende ongeschiktheid wegens een beroepsziekte.

Bijna 13 000 werknemers

In 2022 dienden bijna 13.000 werknemers uit de privésector en  de provinciale of plaatselijke overheidsdiensten (PPO) een aanvraag in voor een schadevergoeding voor een beroepsziekte. Dat blijkt uit cijfers die Fedris onlangs publiceerde in zijn statistisch jaarverslag beroepsziekten.

Covid-19

In dit verslag wordt ook een volledig hoofdstuk gewijd aan COVID-19, dat wordt erkend als beroepsziekte voor de werknemers van bepaalde sectoren. Dit betekent dat ze aanspraak kunnen maken op een vergoeding als ze getroffen werden door de ziekte en werden gediagnosticeerd met een laboratoriumtest (behalve uitzonderlijke ernstige gevallen).

Meer informatie

Bron: Fedris