Subsidies voor informeren over cyberbeveiliging

  • 24/10/2023

Denk je aan investeren in cybersecurity ? Dan kan je hiervoor financiële steun aanvragen. 

Nieuw KB

Op 24 oktober 2023 werd in het staatsblad het koninklijk besluit (KB) gepubliceerd dat de toekenningsvoorwaarden van subsidies voor activiteiten rond het informeren en sensibiliseren op het vlak van cyberbeveiliging vaststelt.

Vóór 3 december

Er is een nieuwe subsidie beschikbaar van 72.000 euro om te informeren en te sensibiliseren over cyberbeveiliging.

De subsidie dient aangevraagd te worden binnen 30 dagen na de inwerkingtreding. Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie, dit is op 3 november. De subsidieaanvragen moeten dus binnen zijn voor 3 december 2023.

Meer informatie