Experts en beleidsmakers slaan handen in elkaar voor meer mentale gezondheid

Recente crisissen hebben een impact gehad op het moreel van de Europese burgers. De recente COVID-crisis heeft zelfs een andere veroorzaakt: een crisis op het gebied van mentale gezondheid. Eind januari vindt een Europese conferentie plaats waarbij experts en beleidsmakers samen op zoek gaan naar duurzame oplossingen.

Belang van psychosociale risico's op het werk

De Europese Commissie publiceerde in 2023 een verklaring over hun brede aanpak van mentale gezondheid die de lidstaten en belanghebbenden moet ondersteunen bij hun acties om de uitdagingen op dit gebied aan te pakken. De Commissie benadrukte ook dat mentale gezondheid even ernstig moet worden genomen als fysieke gezondheid en dat psychosociale risico's op het werk moeten worden bestreden.

44% heeft meer stress na pandemie

De gezondheidscrisis heeft een sterke impact gehad op de arbeidswereld. Uit een onderzoek van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk in 2022 blijkt dat meer dan 4 op de 10 werknemers (44%) die actief zijn in de Europese Unie opmerken dat ze meer stress ervaren op het werk als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Blootstelling aan psychosociale risico's op het werk heeft ernstige gevolgen voor de mentale en lichamelijke gezondheid van werknemers en veroorzaakt problemen variërend van depressie tot hart- en vaatziekten. De mentale gezondheidsproblemen die het gevolg zijn van deze psychosociale risico's kunnen worden beschouwd als een vermijdbare last, niet alleen voor werknemers en hun gezinnen, maar ook voor bedrijven en de samenleving als geheel.

Conferentie over Mentale Gezondheid en Werk

Het is in deze context dat het Belgische voorzitterschap op 30 en 31 januari 2024 een high-level conferentie over mentale gezondheid en werk organiseert. Dit tweedaagse evenement brengt experts en beleidsmakers samen om alle uitdagingen aan te pakken die verband houden met de achteruitgang van de mentale gezondheid op Europese werkplekken. Hiervoor zal de conferentie het continuüm van preventie volgen en achtereenvolgens de drie soorten preventie (primair, secundair en tertiair) behandelen.

De bedoeling is om innovatieve oplossingen of goede praktijken uit te wisselen. Er zal aandacht zijn voor de behoefte aan een geïntegreerde aanpak, een sterk wetgevend kader op Europees niveau, een betere anticipatie op toekomstige crisissen en het belang van de sociale dialoog.

10 jaar juridisch kader rond psychosociale risico’s op het werk

Binnenkort vind je in Veiligheidsnieuws het artikel "10 jaar juridisch kader rond psychosociale risico’s op het werk". In dit artikel geeft prof. Kelly Reiniers van Universiteit Antwerpen een overzicht van de geschiedenis van de wetgeving rond psychosociale risico's en gaat ze dieper in op een aantal recente wetswijzigingen

👉 Ontvang je Veiligheidsnieuws nog niet? Word lid van Prebes en krijg Veiligheidsnieuws 4 keer per jaar toegestuurd

Meer informatie