Webinar sociale verkiezingen: opstart van het (nieuwe) comité

Prebes organiseert op dinsdag 16 april (14 – 16 u) een gratis webinar waarin er wordt stilgestaan bij de opstart en installatie van een (nieuw) comité.

Sociale verkiezingen

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats van 13 tot en met 26 mei 2024. Ze hebben tot doel ongeveer 11 000 organen op te richten of te vernieuwen, meer bepaald bijna 4000 ondernemingsraden (OR) en ruim 7000 comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW).

Voor wie?

De grootte van de onderneming bepaalt of je sociale verkiezingen moet organiseren en waarvoor:

  • Minder dan 50 voltijdse werknemers: dan moeten er geen verkiezingen gehouden worden. In dat geval hebben de werknemers inspraak via werknemersafvaardiging of rechtstreekse werknemersparticipatie
  • Gemiddeld minstens 50 werknemers: dan moeten er sociale verkiezingen plaatsvinden voor de oprichting van een CPBW
  • Gemiddeld minstens 100 werknemers: dan duiden de sociale verkiezingen zowel afgevaardigden voor het CPBW als de OR aan

Opgelet: Uitzendkrachten tellen mee voor de berekening van de gemiddelde personeelsbezetting.

Uitzondering: Sociale verkiezingen zijn niet verplicht als er geen kandidaten zijn in de onderneming.

Webinar

Tijdens dit webinar zal Joris Verhulst (Algemene Directie Humanisering van de Arbeid) een algemene toelichting geven over het CPBW. Er wordt stilgestaan bij de oprichting, de samenstelling, het huishoudelijk reglement en de verschillende taken van het CPBW. Deze presentatie is toegankelijk voor zowel preventieadviseurs die werkzaam zijn in een onderneming waar reeds een CPBW aanwezig is, maar ook voor preventieadviseurs die een nieuw comité dienen te installeren. Na de presentatie is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen aangaande de installatie en opstart van het CPBW binnen uw organisatie.

Schrijf je hier in voor het webinar.

Meer informatie

De verklarende brochure van de FOD WASO over de sociale verkiezingen van 2024 is nu beschikbaar.