Wijzigingen voor niet-voltooide machines volgens de machineverordening (vanaf 2027)

Momenteel is de machinerichtlijn 2006/42 nog van toepassing. Vanaf 20 januari 2027 wordt echter de machineverordening  2023/1230 van kracht. Wat betekent dit voor niet-voltooide machines?

Belangrijkste veranderingen

De nieuwe verordening moet helpen om werknemers en consumenten beter te beschermen en harmoniseren de veiligheidsregels in alle EU-landen. Dit zal ook de geloofwaardigheid en goede naam van de Europese industrie aanzienlijk vergroten en haar concurrentievermogen op het wereldtoneel vergroten. De belangrijkste veranderingen door de machineverordening:

  • Het feit dat deze verordening meteen de regels in alle Europese landen gelijk trekt (geen omzetting meer in lokale wetgeving)
  • Wijzigingen voor de machines met hoog risico's, de huidige 'gevaarlijke machines' 
  • Mogelijkheid om een digitale handleiding te gebruiken
  • Aangepaste definities, zoals een betere omschrijving van de substantiële wijziging
  • Hernummering van de bijlagen

Meer info over deze veranderingen: Het is zover: machinerichtlijn wordt machineverordening

Belangrijkste wijzigingen voor niet-voltooide machines

  1. Aangepaste definitie van niet-voltooide machine.
  2. Risicobeoordeling volgens de bestaande en nieuwe essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage III van de machineverordening. Startende met een oplijsting van de relevante gevaren en te nemen preventiemaatregelen tegen deze gevaren. De preventiemaatregelen worden bepaald door de fabrikant met een duidelijke afweging van welke preventiemaatregelen noodzakelijk zijn en kunnen vervuld worden voor het invullen van de van toepassing zijn essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.
  3. Het toelaten van de introductie van digitale EU-inbouwverklaringen en montagehandleidingen voor niet voltooide machines alsook de wettelijke eisen die hieraan gekoppeld zijn.
  4. Nieuwe en uitgebreidere / gedetailleerdere eisen voor de montagehandleiding.

Meer informatie

Niet-voltooide machines… Wat gaat er wijzigen in 2027?

Bron: ORA Group