Campagne 'Lezen voor gebruik'

Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 787 oproepen voor ongevallen door het mengen van chemische producten en het overgieten in lege (drank)flessen. De campagne ‘Lezen voor gebruik’ van de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum vraagt aan iedereen om zich bewust te zijn van de risico’s van chemische producten en roept op het etiket te lezen vooraleer een chemisch product te gebruiken. 

Mengen van chemische producten

In 2023 waren er 445 oproepen voor het mengen van bleekwater (javel) met huishoudazijn, ontkalker, ontstopper of andere chemische producten. Door het mengen komt chloorgas vrij, dat zelfs bij korte contacten felle irritatie van o.a. ogen en luchtwegen kan veroorzaken. Dergelijke ongevallen kunnen gebeuren bij het reinigen van het toilet of het bad, maar ook bij het (accidenteel) mengen van onderhoudsproducten voor het zwembad. Mensen denken nog te vaak - en onterecht - dat ze betere schoonmaakresultaten bereiken door meerdere producten samen te gebruiken. Komt er toch chloorgas vrij, open dan meteen ramen en deuren en verlaat de plek van het ongeval. Blijf niet verder werken in de ruimte als je klachten ondervindt. Als hevige klachten optreden (moeilijkheden met ademen, het gevoel te stikken) is doktersadvies noodzakelijk.

Overgieten van chemische producten

Ongevallen die gebeuren na het overgieten van chemische producten in water- of frisdrankflessen waren in 2023 goed voor 342 oproepen. Bijna 350 mensen kregen echter op die manier potentieel gevaarlijke producten in de mond. Onder de slachtoffers waren er bijna 50 kinderen jonger dan 14 jaar. Afhankelijk van de oorsprong van het middel kunnen dit zeer risicovolle blootstellingen zijn, denk maar aan een ontstopper of een product om de pH van een zwembad te regelen. Bovendien ontbreekt het etiket van het oorspronkelijke product waardoor het voor de artsen en apothekers van het Antigifcentrum niet meer mogelijk is om de samenstelling van het product te achterhalen.

Campagne 'Lezen voor gebruik'

De campagne ‘Lezen voor gebruik’ van de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum vraagt aan iedereen om zich bewust te zijn van de risico’s van chemische producten en roept op het etiket te lezen vooraleer een chemisch product te gebruiken. Een etiket bevat informatie rond welke beschermingsmaatregelen gebruikers moeten nemen, zoals het dragen van beschermkledij (handschoenen, een bril,…), welke acties je moet vermijden (vb. niet mengen met zuren) en het vertelt je ook wat je moet doen bij een ongeval.

Op lezenvoorgebruik.be staan een reeks animatievideo’s, theatervoorstellingen en een podcast. Je vindt er ook verschillende games om de gevaarsymbolen onder de knie te krijgen. Je kan er ook een gratis folder bestellen met praktische tips over hoe je ongevallen kan vermijden.

Meer informatie

Bron: FOD Volksgezondheid