Met Prebes op bezoek in het bouwdok in Zeebrugge

 • 21/05/2024

Ondanks voorspelde regen kon een mooie groep deelnemers op 15 april 2024 toch zonder regenspatten het Bouwdok bezoeken, waar de 8 tunnelelementen voor de Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding gebouwd worden. Wat hebben we onthouden?

Werf van de eeuw

De Oosterweelverbinding van bouwheer Lantis, opgericht door de Vlaamse overheid, kan voor België omschreven worden als de werf van de eeuw. Er zijn verschillende consortia of tijdelijke maatschappen om het project uit te voeren. TM COTU is er één van.

We kregen zowel voor als na het werfbezoek een woordje uitleg door HSE manager Wim Bellens van Jan De Nul (TM COTU). Zowel de werffase zelf als het latere vervoer van de tunnelelementen over het water (in 2025) en het afzakken daarvan tot op de definitieve locatie kwamen aan bod in het eerste deel van de presentatie. De veiligheidsaspecten van de bouw en de verdere functie van het bouwdok kwamen in de tweede presentatie aan bod. Deze werf heeft in 2024 ook de nodige aandacht gekregen van Fred Mills, die met zijn B1M-kanaal en video’s de perceptie over de bouwsector wil veranderen door over wereldwijde grote projecten zoals de Oosterweelverbinding (gesponsorde) video’s te maken.

Wim eindigde met de melding dat het bouwdok ook op zondag 26 mei 2024 tijdens open wervendag kan bezocht worden. Op de website van de Oosterweelverbinding kan tevens een video gevonden worden van het Bouwdok en andere informatie over de vooruitgang.

Wat hebben we geleerd?

 1. TM COTU, één van de consortia die de werken uitvoert, staat voor Tijdelijk Maatschap Combinatie Oosterweeltunnel. De groep bestaat uit de Belgische bouwgroepen BESIX, DEME, Stadsbader Contractors en Jan De Nul.
 2. De aanvoer van bouwmaterialen gebeurt via het water, met betonproductie ter plaatse en 7 (rijdende) torenkranen uitgerust met antibotsbeveiliging.
 3. Er worden 8 tunnelelementen gemaakt in het Bouwdok te Zeebrugge, van 160 m lang en 42 m breed, bestaande telkens uit 8 moten van 20 m. Het zijn geen identieke elementen omdat er al rekening is gehouden met kromming, helling en andere aspecten zodat de 8 elementen aan elkaar kunnen sluiten op hun afgezonken locatie. De uiteindelijk tunnel is immers geen rechtlijnige constructie en is 1800 m lang.
 4. Elk prefabtunnelelement bevat 2 autotunnels (3 rijstroken) met tussenin een vluchttunnel en op de zijkant ook een fietstunnel (de langste van Europa) en een tunnel met technische voorzieningen. De groepsfoto laat op de achtergrond één van de twee autotunnels zien (met ook de schotten van de ballasttank) en de fietstunnel/technische ruimtecombinatie (6m breed).
 5. De elementen worden in drie fases gestort: eerst de vloer, dan de middenwanden en tot slot de buitenwanden en het dak; er zijn twee bouwstromen, waarbij de tweede bouwstroom een week achter loopt op de eerste.
 6. Enkele kerncijfers: per tunnelelement is er meer dan 24.000 m3 beton gestort en is meer dan 7000 ton staal als bewapening gebruikt.
 7. In de afbouwfase worden de tijdelijke betonnen kopschotten aangebracht, die zijn verstevigd met stalen profielen. In de elementen worden 5 tijdelijke ballasttanks gerealiseerd waarmee het opdrijven en afzinken kan worden gestuurd.
 8. Er wordt gebruik gemaakt van het OTAO-proces voor de tunnelelementen; Opdrijven, Transporteren, Afzinken en Onderstromen
 9. Als alle elementen klaar zijn, wordt het dok onder water gezet. Dit nieuwe dok zal dan gebruikt worden als diepkade voor schepen en is tevens de verbreding van het Boudewijnkanaal. Door water gecontroleerd uit de ballasttanks te pompen, drijven de elementen op. Via de zeesluizen varen ze de zee op en vervolgens via de Westerschelde richting Antwerpen met wachtplaats Terneuzen o.w.v. de getijdenwerking.
 10. De volgorde van het zinken van de tunnelelementen is als volgt. Het eerste element wordt aangesloten op de toerit van de linkeroever. Daar tegenaan volgen element 2 t.e.m. 6. Dan volgt element 8 tegen de rechteroever aan het Noordkasteel waar het aansluit op de Oosterweelknoop. En tot slot element 7 tegen element 6. Tussen de elementen maakt men gebruik van sluitvoegen.
 11. Fred Mills, die een video heeft gemaakt over de Oosterweelverbinding is nog betrokken bij een andere website “get construction talking” die het aspect praten over geestelijke gezondheid in de bouwsector wil aankaarten, omdat er in deze sector hierover nog een stigma hangt.

Meer informatie

Op 1 maart 2023 was Prebes reeds op werfsafari op Linkeroever. Op 30 mei 2024 kunnen Prebesleden de eindbestemming van de tunnelelementen aan het natuurgebied Blokkersdijk en het Sint-Annabos bezoeken en de toerit. Dit bezoek wordt door Lantis georganiseerd.