Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wetswijziging gevaar van ioniserende stralingen

Het KB van 4 mei 2018 verbiedt 3 soorten handelingen omdat het gevaar op blootstelling aan ioniserende stralingen te groot is en/of er reeds valabele alternatieven voor deze handelingen bestaan die op vlak van veiligheid en stralingsbescherming minder risicovol zijn. Daartoe wordt het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, ook ARBIS genoemd, gewijzigd.

Werkbaar werk in voedingsbedrijven

Hoe doen andere bedrijven het? Wat zijn de alternatieven? Hoe kunnen we het nog beter doen? Die vragen komen dikwijls aan bod in voedingsbedrijven over werkbaar werk. Tijd voor een brochure dacht Alimento - de vereniging voor werknemers en werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220).

Warme dagen: waakzaamheidsfase van start!

Warm weer is vaak heel leuk, maar kan ook heel wat gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Ouderen en kinderen lijden bijvoorbeeld vaak onder een aanhoudende hitte. Niet alleen is er een grote groep mensen met milde gezondheidseffecten op erg warme dagen, ook het sterftecijfer piekt dan. En daar wil de Vlaamse overheid samen met jou iets aan doen! 

Napo in ... een stoffige werkplaats

De film Napo in... een stoffige werkplaats  toont enkele werksituaties waarbij werknemers blootgesteld kunnen worden aan houtstof, metaaldeeltjes, meel of andere soorten stof. In de lijn van de campagne Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!voor een gezonde werkplek toont deze Napo-film hoe belangrijk het is blootstelling aan stof doeltreffend tegen te gaan teneinde ziekte en ongevallen te voorkomen.

Doe mee met de filmprijs 'Een gezonde werkplek' 2018

EU-OSHA zet de samenwerking voort met het Internationale festival van Leipzig voor documentaires en animatiefilms (DOK Leipzig 2018) dat plaatsvindt van 29 oktober tot en met 4 november en waar de filmprijs voor een gezonde werkplek uitgereikt wordt.

Bescherm je met de PBMwijzer

Helm, veiligheidsschoen, werkhandschoen, veiligheidsbril of gehoorbescherming nodig? De PBMwijzer helpt! De informatie in de PBMwijzer is gebaseerd op de PBMgids, hét onafhankelijk standaardwerk voor PBM. Daarmee maakt u de beste keuze bij de aanschaf én het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Enquête: didactisch materiaal welzijn op het werk

Om het welzijnsbeleid in organisaties te ondersteunen, is het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) constant op zoek naar nieuwe invalshoeken. Nu willen ze graag weten in hoeverre er een behoefte bestaat aan didactisch ondersteunend materiaal bij mensen met interesse in Welzijn op het Werk.

Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!

Op veel werkplekken in Europa worden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit komt vaker voor dan de meeste mensen beseffen, mogelijk zelfs op bijna alle werkplekken, met als gevolg grote risico's voor veiligheid en gezondheid. Donderdag 3 mei werd de nieuwe campagne gelanceerd.

Videocampagne sensibiliseert Wallonië

Op woensdag 18 april lanceerden Go4Circle en COPIDEC met steun van de Waalse overheid een campagne om het grote publiek te sensibiliseren voor de gevaren van afvalinzameling. In enkele korte filmpjes, die in april en mei in de Waalse bioscopen en op de sociale media te zien waren, vertellen enkele afvalophalers over de moeilijke situaties die ze zelf hebben meegemaakt.

Federale overheid leert jongeren veilig omspringen met chemische producten

Elk jaar gebeuren in België nog meer dan 10.000 ongevallen met chemische producten. Daarom trekt de federale overheid in mei met een volledig ingerichte vrachtwagen (de “Federal Truck”) naar verschillende scholen in België om daar leerlingen van het beroeps- en technisch onderwijs te informeren over de nieuwe gevaarsymbolen en de veiligheidsmaatregelen. 

 

Schrijf je in voor de Prebes nieuwsbrief

Laat hier je gegevens achter!

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld, inclusief tips & tricks, handige downloads, ... Tweewekelijks
Vacatureflash Overzicht van de nieuwe vacatures in de preventiewereld Elke donderdag
Bijscholingen Prenne, opleidingen, provinciale activiteiten, ... Wekelijks
Starters Infomail waar we starters wegwijs maken in de preventiewereld Driemaandelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.