Prenne 58: programma

Titel Samenvatting
Bouw | Circulaire economie: wat, hoe, waarom op basis van inspirerende voorbeelden

Is circulaire economie een hype of kan een bedrijf daar echt iets mee? Eerst een korte intro met nadruk op concrete cases en bedrijven die daarop inzetten. Je krijgt een breed beeld van wat circulaire economie allemaal kan inhouden & waar er echt waarde te vinden is. Bijkomend ook tips om meteen zelf te starten. Tenslotte introduceren we de Cesar Tool die je helpt om de meest veelbelovende strategie voor jouw bedrijf in kaart te brengen.

Thomas Vandenhaute - Project Leader Circular Economy, Sirris

Brand 1 | NBN-S-21-100 is geactualiseerd. Wat is er gewijzigd? En hoe kom je van de risicoanalyse tot een gewenste branddetectie?

Enkele nieuwe technieken en het oude AREI Art. 104 zijn verwerkt in de geactualiseerde norm. Daarbij gaan we praktisch kijken hoe we de risicoanalyse kunnen gebruiken om tot een adequate branddetectie te komen.

Jort Stassen - ANPI

Brand 2 | Lessen uit een brand van een galvanisch bedrijf (met grote milieuimpact)

Op zondag 11 oktober 2020 zeer vroeg in de ochtend, brak een brand uit in een galvanisch bedrijf. De eerste prioriteit was de vrijgekomen inhoud van de galvanische baden (met (eco)toxische eigenschappen) en de bluswaters zoveel mogelijk te beperken en in te dammen, om de milieu-impact naar nabij gelegen beek en kanaal tegen te gaan. Gelukkig had men vlug meerdere honderden m3 externe opslag in tanks ter beschikking. De inzet van de brandweer en AGS’sers was meerdere dagen nodig om de situatie onder controle te krijgen. Vele lessen zijn te trekken.

Bart Degroote - Mensura
Ruben Dejonckheere - Brandweer Westhoek

Elektriciteit | Elektrische poorten in ATEX omgeving. Waar moeten we rekening mee houden?

In een ATEX omgeving moet een elektrisch bediende poort geplaatst worden? Hoe pak je dit aan? Waar moet de preventieadviseur naar kijken om een gepast advies te kunnen geven? Tijdens deze module wordt het traject om een ATEX conforme poort te plaatsen op een praktische wijze toegelicht. ATEX poorten voor en na 2016, hoe werd dit door de fabrikant aangepakt? Verder wordt ook de basiskennis rond ATEX toegelicht.

Yves Degroote - Business Development Manager ATEX, Dynaco Entrematic

Ergonomie 1 | Kantoor van de toekomst

Telewerk heeft zijn voor- en nadelen ruim bewezen. Na Corona zal hybride werken meer regel dan uitzondering worden. Dat heeft ook zijn impact op de kantoorinrichting en biedt ruimte voor tijd- en plaats onafhankelijk werken. Gerrit Pollentier zal toelichting geven hoe bedrijven dit in de praktijk aanpakken met aandacht voor ergonomie.

Gerrit Pollentier - Ergonoom, Mensura EDPB

Ergonomie 2 | Praktijkrichtlijn risicoanalyse ergonomie

Ergonomische risico’s zijn in alle bedrijven aanwezig. Een risicoanalyse ergonomie brengt deze kwalitatief en kwantitatief in kaart met de focus op oplossingen. De preventieadviseur ergonomie is hier aan zet, maar er is een rol weggelegd voor iedereen die met ergonomie bezig is. Deze praktijkrichtlijn bespreekt een consensus over de inhoud van een risicoanalyse ergonomie aan de hand van 5 stellingen.

Anneleen Verhaeghe - VerV, ergonoom Volvo Trucks

Externe diensten 1 | Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen dienen binnen het wettelijk kader door een bevoegd preventieadviseur formeel onderzocht en gerapporteerd te worden. Het achterhalen van oorzaken en het formuleren van zinvolle preventiemaatregelen is vaak niet voor de hand liggend. Aan de hand van enkele casussen wordt op een systematische en analytische manier het onderzoek doorlopen.

Jan Van den Brande - Teamleader Antwerpen, extern preventieadviseur niveau I, Mensura

Externe diensten 2 | Ventilatie en airconditioning in tijden van een pandemie

Een correcte ventilatie en acclimatisatie van werkruimtes vormen een belangrijke factor om te voorkomen dat virussen zich binnen kunnen verspreiden. Hoe pakken wij deze uitdaging als preventieadviseur aan? Wat doen wij tijdens de warme zomermaanden? Een overzicht van de diverse aanbevelingen komt aan bod.

Jan Van Bouwel - Verantwoordelijke discipline arbeidshygiëne, IDEWE

Gezondheid | 10.000 stappen op het werk

Dagelijks voldoende bewegen en langdurig zitten onderbreken verbetert fundamenteel de gezondheid, ook voor uw werknemers. Het 10.000-stappenproject bevat een stappenplan voor inbedding in het bedrijfsbeleid en een online tool voor het organiseren van stappencompetities binnen of tegen andere bedrijven ( ‘No steps, no glory!’).

dr. Annelies Vandenberghe - Senior stafmedewerker beweging

Intervisie Vertrouwenspersonen | Intervisie voor vertrouwenspersonen enkel LIVE overleg

De Prebes vereniging vertrouwenspersonen biedt het nodige netwerk en ondersteuning aan voor de vertrouwenspersonen, waarbij zij vooral van elkaar kunnen leren. Via sterke interactie wordt ingespeeld daar waar de hoogste noden zijn. Op elke Prenne wordt deze intervisie vorm gegeven door elke enthousiaste deelnemer door eigen ervaring en kennis te delen met collega’s, door de opbouw van een sterk netwerk waar elk lid een meerwaarde betekent voor de ander.

Luc Goemaere- - Psycholoog-adviseur psychosociaal welzijn, Well2work

Machineveiligheid | Omzeilen van veiligheidsfuncties

Alle veiligheidsfuncties op machines zijn te omzeilen, van de traditioneelste tot de modernste. Het slechts een kwestie van hoeveel tijd je erin steekt. Gek genoeg is dat niet alleen het probleem maar ook de oplossing. Met voorbeelden tonen we eerst hoe met de nodige creativiteit en motivatie alles onklaar wordt gemaakt. Vervolgens verdiepen we ons in die motivatie om ze met passende maatregelen te verbannen.

Vladimir Dragosavic - Internationaal trainer machineveiligheid, Euchner Benelux

MVO | Voedselverspilling, wat kunnen we doen?

Voorstelling van het probleem m.b.t. voedsel tekort, de evoluties en tendensen. Welke initiatieven kunnen we als particulier en bedrijf nemen op dit vlak? Wat doet de organisatie Too Good To Go? En kunnen we als bedrijf deelnemen?

Sien Van den Broeke, Too Good To Go

PBM | Preventie van gehoorschade is meer dan een oordop alleen!

Desondanks alle maatregelen die getroffen worden, zien we dat lawaaislechthorendheid nog steeds beroepsziekte nummer 1 is! Waar gaat het fout? Tips en adviezen inzake het opzetten van een multidisciplinair gehoorzorgtraject bestaande uit geluidsmetingen, gehoorbescherming (in regel met de pbm verordening), gedrag coaching (op het werk en ook privé) en als toetsing vroegtijdige detectie van de gehoorschade.

Karolien Mulders - Hearingcoach Trainer/Supervisor

Psychosociaal 1 | Psychologische veiligheid tijdens en na covid-19: samen sterk aan het werk

Covid-19 heeft een belangrijke impact op onze mentale gezondheid, maar heeft ook een invloed op hoe we als team functioneren. Durf jij je collega’s aanspreken als ze hun mondmasker zijn vergeten? Psychologische veiligheid geeft medewerkers het gevoel erbij te horen, het maakt dat je je mening durft te geven, je fouten kan toegeven. Psychologische veiligheid zorgt ervoor dat teams beter leren én presteren.

Emily Theerlynck - Preventieadviseur psychosociale aspecten, Securex

Psychosociaal 2 | Welzijn, veerkracht en ziekteverzuim tijdens 2e golf covid-19

De cijfers naar welbevinden en veerkracht tonen dat de pandemie er de afgelopen maanden stevig heeft ingehakt. Hoe het gaat met ons welbevinden en welk belang de werkgever aan welzijnsbeleid hecht, hangt samen met de verzuimcijfers. Hoe een werkgever omgaat met welzijn op strategisch niveau, bepaalt de acties die het welzijn bevorderen en de slagkracht ervan. We duiken in de cijfers van de databank van Acerta.

Kathelijne Verboomen - Director Legal Services, Acerta

Psychosociaal 3 | Management en modaliteiten voor hoge psychosociale veiligheid op het werk

Psychosociale risico’s zijn vaak voorkomend in onze organisaties. We moeten daarom streven naar een hoog psychosociaal veiligheidsklimaat, waarbij de werkgever en het management het psychologische welzijn van de werknemers beschermen en bevorderen. Wat drijft of belemmert een werkgever om het psychosociale veiligheidsklimaat - en bijgevolg het werknemerswelzijn - te verbeteren?

Chahida Azzarouali - Doctoraatstudente, KUL
Cato van der Kelen - HR, Colruytgroep

Risicobeheer 1 | Voorbereiden op een noodsituatie: opstellen van een noodplan

“Failing to plan is planning to fail” (B.Flanklin). Nadenken over de risico’s die aanwezig zijn in je bedrijf en er juist en op een veilige manier leren op reageren, daar zorgt het opstellen van een noodplan voor! Wat staat in je noodplan – belangrijkste aandachtspunten. Hoe doe je een opvolging en zorg je ervoor dat je plan steeds correct en up-to-date is? Op deze vragen zullen wij een antwoord geven .

Gwendoline Van Ghelue - Preventieadviseur, GLS Belgium Distribution

Risicobeheer 2 | Ranking van risico's rekening houdend met economische implicaties

Je wil een veiligheidsbudget op een optimale manier verdelen over verschillende maatregelen, of een nieuw veiligheidsproject laten goedkeuren. Je geeft dit meer kans wanneer je de taal van het management spreekt. Deze sessie geeft je overzicht van de micro-economische parameters en de economische methoden die er hiervoor bestaan, en legt uit hoe een vertaling van risico's naar euro's, beslissingen kan sturen.

Prof. Genserik Reniers - Hoogleraar, TUDelft (Nederland) en UAntwerpen (Belgie)

Security | Beter slapen ondanks wisselende shifts

Door wisselende shifts kunnen bewakingsagenten en medewerkers van andere sectoren te kampen krijgen met slaapproblemen. Uiteraard heeft dit invloed op hun efficiënt werken, maar ook op hun eigen veiligheid en deze van anderen. Een slaapcoach licht deze problematiek toe aangevuld met tips en tricks in deze bijzondere periode.

Ellen Smets - Slaapcoach, True Balance

Verzorgingsinstellingen | Multidisciplinair ergonomisch ontwerp van een ziekenhuisbalie Ergonomie

Bij het ontwerpen van een onthaalbalie in een ziekenhuis staan we vaak voor een uitdaging. Enerzijds is er de cliënt die heel dikwijls beperkingen heeft (minder mobiel, rolstoelgebruiker, visusstoornis,..) en anderzijds willen we zorg dragen voor onze medewerker (reikafstanden, zit-staan,…). Specifieke balies zijn duur en vaak krijgen ze op termijn een andere invulling. Onverzoenbare eisen? Neen, zo hoeft het niet te zijn wanneer je gaat voor een multidisciplinaire aanpak. Hoe kom je tot een modulair, her inzetbaar en ergonomisch concept?

Filip Buckens - Ergonoom, UZ Gent & Bestuurslid, VerV Beroepsvereniging voor ergonomie

Wetgeving 1 | Vrijwilligers, hoe ermee respectvol omgaan

België is een land met veel vrijwilligers die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Als ze “onder gezag staan” vallen ze onder de welzijnswet. Daarnaast is er ook nog een aparte vrijwilligerswet van 2005, die oa het aspect verzekeringen regelt en welke op 1 maart 2019 is aangepast. Enkele goede praktijken voor het omgaan met vrijwilligers, de brochure welzijn en nog vele andere informatie van het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk zal gegeven worden.

Eva Hambach, directeur Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (VSVW)

Wetgeving 2 | Loont het nog de welzijnswet naast zich neer te leggen?

In 2016 heeft het Sociaal Strafwetboek (SSw) een serieuze update gekregen en worden geldboeten sedert 1 januari 2017 met 8 vermenigvuldigd. Er is een meer gecoördineerd optreden van de Arbeidsinspectie in diverse sectoren. Het European Labour Authority (ELA) is opgericht. Na 5 jaar is er al een eerste trend waar te nemen. Een korte herhaling van de (geactualiseerde) basisprincipes van de SSw en dit toegepast op enkele casussen zullen gepresenteerd worden.

Sara Torrekens - Advocaat, Partner Johnjohn Law

 

Ga verder!