Preventieadviseur niveau 1

 • Sophie Ververken
 • sophie.ververken@azjanportaels.be
 • 02/257 55 64
 • AZ Jan Portaels

Na 24 jaar carrière binnen het AZ Jan Portaels gaan we op zoek naar een vervang(st)er van onze huidige preventieadviseur/milieucoördinator. Om een vlotte overdracht te garanderen zal je een half jaar kunnen samenwerken met de huidige preventieadviseur.

Waarom vindt onze huidige preventieadviseur dit nog steeds een uitdaging?

“Het is een pracht job met veel variatie, welke ik met plezier uitoefen tot de laatste dag. Ik heb veel autonomie binnen het ziekenhuis, waar een strikte veiligheidscultuur heerst die sterk gesteund wordt door de directie. Het schenkt absolute voldoening wanneer je merkt dat naar je geluisterd wordt en je (veiligheids)advies gevolgd wordt”.

Functie

 • Je waakt over het veiligheids- en welzijnsbeleid van het personeel, de patiënten en bezoekers binnen het ziekenhuis om een veilige en aangename omgeving te verzekeren en aan de vereisten van de wetgeving te voldoen.
 • Je stelt een Globaal Preventieplan en Jaaractieplan voor en bespreekt dit met de directie en Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Je werkt mee aan de opstelling van het intern rampenplan en evacuatieplan.
 • Je voert, al dan niet in samenwerking met de arbeidsgeneesheer, analyses van de werkposten uit.
 • Je hebt een actieve rol in het ontwikkelen van, het meewerken aan en het uitwerken en opvolgen van preventieprojecten, risicoanalyses en welzijn gerelateerde onderwerpen.
 • Je registreert en analyseert incidenten en ongevallen en formuleert voorstellen ter voorkoming ervan.
 • Je begeleidt de verschillende veiligheidsinspecties in het ziekenhuis en organiseert de nodige controles en keuringen.
 • Je adviseert de directie m.b.t. het welzijn van de medewerkers binnen de verschillende deelgebieden: arbeidsveiligheid, bescherming van de gezondheid van de werknemers, psychosociale belasting, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de arbeidsplaatsen, maatregelen inzake leefmilieu,…
 • Je verleent advies betreffende de vorming van de werknemers bij indienstneming of verandering van functie.
 • Je bewaakt de naleving van de milieuwetgeving door controle en rapportage van de tekortkomingen en brengt verbetervoorstellen aan. Je geeft advies over milieurelevante investeringen en maakt het jaarlijks milieuverslag op.

 Profiel

 • Je beschikt over een Masterdiploma.
 • Je hebt een opleiding Preventieadviseur niveau 1 gevolgd+ Milieucoördinator niveau B (niveau A is een sterk pluspunt).
 • Je hebt een grondige kennis van de wet- en regelgeving m.b.t. veiligheid en preventie op het werk.
 • Je staat open voor permanente vorming omtrent veiligheidstopics.
 • Je bent communicatief en legt vlot contacten, zowel intern als extern met bvb. overheidsinstellingen.
 • Je beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen en bent analytisch ingesteld.
 • Je bent stressbestendig en kan snel handelen in onverwachte omstandigheden en je hebt hierbij een flexibele ingesteldheid.
 • Je kan vlot prioriteiten bepalen bij ad hoc vragen.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden in het kader van nauwkeurige verslaggeving.

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur met marktconforme verloning.
 • 25 verlofdagen met de mogelijkheid tot opbouw van 4 extra anciënniteitsdagen
 • Andere voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, benefits@work, …
 • Voordelig tarief bij hospitalisatie en ambulante zorg in AZ Jan Portaels
 • Ontwikkelingsmogelijkheden door een uitgebreid vormings- en loopbaanbeleid.

Ondanks dat wij een grote organisatie zijn, verdwijn je niet in de anonimiteit. Iedereen kent iedereen, en het is die sfeer die ervoor zorgt dat men zich gemakkelijk thuis voelt. Tevreden en vriendelijke medewerkers maken tevreden patiënten.

Meer inlichtingen?

Overtuigd?

Stuur je CV met motivatiebrief naar jobs@azjanportaels.be of solliciteer online.

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar sophie.ververken@azjanportaels.be.

AZ Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 B, 1800 Vilvoorde