Preventieadviseur niveau 1

Leefmilieu Brussel, de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is op zoek naar een Preventieadviseur niveau 1 voor de Algemene Directie, Dienst IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Leefmilieu Brussel 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen. Dankzij de inzet van onze medewerkers·sters, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

We zoeken momenteel een (m/v/x) Preventieadviseur niveau 1 (Ref.: 2020-A2). Je zal tewerkgesteld worden bij de Algemene directie, Dienst IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk).

Functie

De rol van de IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) van Leefmilieu Brussel en zijn preventieadviseurs bestaat erin de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers en werkneemsters te ondersteunen bij de toepassing van de codex over het welzijn op het werk, maar hen ook te begeleiden bij de uitvoering van een veiligheidsmanagementsysteem “safety”. De IDPBW hangt rechtstreeks af van de Algemene Directie van Leefmilieu Brussel. De IDPBW van Leefmilieu Brussel bestaat momenteel uit 3 personen: een preventieadviseur van niveau 1 die ook diensthoofd is, een preventieadviseur van niveau 2 en een administratief medewerker. Deze vacature betreft een nieuwe functie van preventieadviseur van niveau 1 die het bestaande team moet versterken.

Taken

Luik preventieadviseur (algemeenheden)

Als preventieadviseur van de IDPBW sta je de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers en werkneemsters bij in de toepassing van de codex over het welzijn op het werk. Je vervult je opdracht in alle onafhankelijkheid ten aanzien van de werkgever en de personeelsleden. Je bent gebonden aan het beroepsgeheim en je mag geen enkele beslissing nemen, behalve in gevallen waarin een onmiddellijke of gevaarlijke toestand dit vereist.

De opdrachten van de interne dienst zijn adviesopdrachten:

 • Je neemt deel aan de identificatie van de gevaren en geeft advies over de evaluatie van de risico's, het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan.
 • Je assisteert de werkgever bij de risicoanalyse of bij de uitwerking van procedures en je controleert de werkplekken en de werkposten.
 • Je controleert de werkuitrusting, de individuele beschermuitrusting, de inrichtingen en neemt deel aan de aankoopprocedure.
 • Je onderzoekt de arbeidsongevallen en incidenten en voert alle andere onderzoeken uit die relevant worden geacht voor de verbetering van het welzijn van de werknemers en werkneemsters.
 • Je geeft advies over de verschillende thema's die betrekking hebben op de codex over het welzijn op het werk, met inbegrip van het werken met derden.
 • Je geeft advies over het opstellen van instructies en informatie (eerste lijn), het onthaal van de nieuwkomers (deel welzijn) en de opleiding van de medewerk·st·ers inzake welzijn op het werk en neemt deel aan de update van de informatie die door de IDPBW wordt meegedeeld.
 • Je staat ter beschikking van de personen die in het bedrijf aanwezig zijn voor alle vragen die met de toepassing van de wetgeving te maken hebben.
 • Je neemt deel aan de toepassing van de te nemen maatregelen in het geval van ernstig en onmiddellijk gevaar, bij de uitwerking van interne spoedprocedures en de organisatie van de eerste hulp.
 • Je neemt deel aan de BOC-IDPBW-vergaderingen (Basisoverlegcomité - IDPBW) en beantwoordt de vragen over welzijn op het werk.

Luik projectbeheerder

De voorbije jaren ontwikkelde Leefmilieu Brussel een bewustmaking van het belang van de veiligheid en toetreding tot het project om een veiligheidsmanagementsysteem op te richten.
De projectbeheerder “Safety 2.0” heeft als doel de hiërarchische lijn te begeleiden in de voortzetting van de ontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem.

Als projectleider of projectleidster:

 • organiseer en beheer je werkgroepen om de hiërarchische lijn te begeleiden bij de toe-eigening van het veiligheidsmanagementsysteem met inbegrip van:
  • de toe-eigening en voortzetting van de update van de risicoanalyses. Als voorbereidende fase zijn er een veertigtal risocofuncties en een aantal bijzondere risico's bepaald en uitgewerkt.
  • het ophalen en verzamelen van belangrijke gegevens inzake opleiding/informatie, bekwaamheid, competentie;
 • bied je expertise in functie van de behoeften en werk je samen met de EDPBW (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) om de expertise aan te vullen;
 • beheer je een overheidsopdracht van expertise voor bepaalde bijzondere thema’s of meer gerichte kwesties (zich verzekeren van het goede verloop van de overheidsopdracht, de naleving van de begroting en het beheren van de contacten met de dienstverleners).
 • informeer je de Directieraad en BOC-IDPBW regelmatig over de vooruitgang van het project.

Diploma*

Master in een wetenschappelijke en/of technische richting en Getuigschrift vorming preventieadviseur niveau 1
* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring op het gebied van veiligheid.
 • Je hebt ervaring met projectbeheer.

Technische competenties

 • Je bezit een grondige kennis van security (safety) en een goede kennis van de 6 andere domeinen van welzijn op het werk.
 • Je kunt je in het Frans en Nederlands vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Informaticakennis: Microsoft Office, kennis van Visio is een troef.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid. Je kunt je onafhankelijkheid bewaren als preventieadviseur.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met uw CV en motivatiebrief via de website.

Leefmilieu Brussel

Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel