Adjunct-preventieadviseur niveau 2 (hoofdmedewerker)

 • Betrekking: Adjunct-preventieadviseur niveau 2 (hoofdmedewerker), functieklasse B, 100%
 • Organisatie-entiteit: Dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn
 • Referentienummer: betrekking DPMW E 011
 • Rekruteringsprocedure: Externe publicatie
 • Aard van de betrekking: Statutaire betrekking

Toelatingsvoorwaarden

 • Op datum van kandidaatstelling beschik je minstens over een diploma van bachelor, of gelijkgeschakeld, of gelijkwaardig.
 • Op datum van kandidaatstelling beschik je over een attest van preventieadviseur niveau 2. Ben je nog bezig met de opleiding preventieadviseur niveau 2, dan kan je ook deelnemen aan de selectieprocedure, op voorwaarde dat je de opleiding afrondt en het attest behaalt uiterlijk op 31-12-2021.
 • Daarnaast dien je op datum van kandidaatstelling te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Taakomschrijving

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.
 
Ter opvolging van een collega is het team van onze dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn op zoek naar een adjunct-preventieadviseur niveau 2. Liggen preventie en welzijn je nauw aan het hart en ben je gedreven om je expertise in die domeinen verder uit te bouwen? Dan is dit misschien wel de job die je zoekt!
 
Onze dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn ondersteunt de uitbouw van een preventiebeleid en de ontwikkeling van een milieuzorgsysteem binnen HOGENT, op basis van de geldende welzijns- en milieuwetgeving. Eén van de voornaamste taken van de dienst is het formuleren van voorstellen en het geven van preventief advies in samenwerking met de externe preventiedienst, de veiligheidscoördinator en andere externe deskundigen.
 
Als adjunct-preventieadviseur werk je samen met je collega’s actief mee aan de uitvoering van het beleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk. Je geeft personeelsleden en studenten gericht advies op het vlak van preventie, werkt mee aan de jaarlijkse werkplaatsbezoeken en maakt veiligheidsinstructiekaarten en werkpostfiches op. Je registreert en onderzoekt arbeidsongevallen, incidenten en bijna-ongevallen op de werkvloer, en werkt verbeteringsvoorstellen uit. Je werkt ook mee aan de uitbouw van interne noodprocedures en maakt deel uit van evacuatie- en brandpreventieteams. Je stelt machines en arbeidsmiddelen in dienst conform de principes van de drie groene lichten. Tenslotte sta je in voor het organiseren en geven van interne opleidingen omtrent veiligheidsthema’s.
 

Competentievereisten

 • Je bent erg gemotiveerd voor de functie en bent enthousiast om bij HOGENT aan de slag te gaan.
 • Preventie, milieuzorg en welzijn liggen je nauw aan het hart. Je bent op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving binnen die domeinen, en bent gedreven om je expertise verder uit te bouwen.
 • Een atttest van milieucoördinator B of hoger is een pluspunt.
 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en bent besluitvaardig. Je werkt vanuit een oplossingsgerichte attitude. Moeilijkheden weet je om te bouwen in opportuniteiten. Je legt daarbij de nodige pragmatiek aan de dag.
 • Je werkt zelfstandig, maar bij moeilijkheden aarzel je niet om de hulp of expertise van de collega’s in te roepen.
 • Je werkt gestructureerd en nauwkeurig en kijkt ernaar uit om je vast te bijten in het administratieve luik van de job.
 • Je communiceert helder en genuanceerd. Je bent empathisch, legt vlot contact met verschillende gesprekspartners en gaat adequaat om met weerstand.
 • Je bent een echte teamspeler en gericht op samenwerking.
 • Je bent flexibel en past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je dienst en HOGENT.
 

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan kandideren voor deze betrekking tot en met uiterlijk 31-01-2021, uitsluitend via www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van je curriculum vitae en een motivatiebrief. Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.
 
De procedure start met het aftoetsen van ontvankelijkheid. Zorg ervoor dat je je motivatiebrief, CV en attest van preventieadviseur niveau 2 indient. Beschik je nog niet over dat attest, bezorg ons dan een bewijs van de instelling waar je de opleiding aan het volgen bent.
 
Daarna wordt een preselectie op dossier uitgevoerd en dit op basis van de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven vermeld.
 
Voor de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, volgt daarna een eerste selectie op basis van de competentievereisten (o.a. motivatie).
 
Kandidaten die na die eerste selectie overblijven, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Er zullen selectiegesprekken georganiseerd worden op dinsdag 09-02-2021. Je zal de uitnodiging voor een gesprek per mail ontvangen,na afloop van de publicatie.
 
Ter voorbereiding van het selectiegesprek zal een case voorgelegd worden.
 

Loonvoorwaarden

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: €2358.36, B12: €2606.04, B21: €2873.52, B22: €3212.10).
 
Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.
Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.
 

Aanstelling

Wij bieden een voltijdse statutaire aanstelling in een vacante betrekking, om op korte termijn te starten. De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan je aanstelling, mits positieve evaluatie en het behalen van het attest van preventieadviseur niveau 2, omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.
 
Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Frank Claeys. Dit kan via e-mail (frank.claeys@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 21).
 
Voor praktische en technische vragen (selectieprocedure, loon,…) kan je terecht bij Fien Deseyne. Dit kan via e-mail (fien.deseyne@hogent.be) of telefonisch (09 243 33 79).
 
De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
Solliciteer

Solliciteren kan t.e.m. zondag 31 januari 2021

Hogeschool Gent

Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent