Health & Safety Director (Preventieadviseur niveau 1)

Engagement staat hoog op de Orpea verlanglijst, net zoals verantwoordelijkheid, gedrevenheid, loyauteit en … humaniteit. En dat is maar logisch.

Met meer dan 4.200 medewerkers, 60 woonzorgcentra en 20 assistentiewoningen is Orpea al jaren een toonaangevende woonzorgorganisatie in België. Een groeikrachtige onderneming in een snel veranderende maatschappij waarin steeds meer belang wordt gehecht aan een langdurige, hoogwaardige, persoonsgerichte levenskwaliteit.

Ter versterking van ons HR departement op de hoofdzetel gelegen te Ukkel zijn we momenteel op zoek naar een gemotiveerde Health & Safety Director (preventieadviseur niveau 1).

De preventieadviseur verleent bijstand bij de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het welzijnsbeleid (in samenspraak met de externe dienst). U neemt de leiding van de interne dienst.

De preventieadviseur heeft als doel het welzijn op het werk te bevorderen. Dit doet hij/ zij door het opvolgen van de reglementering welzijn op het werk, het verstrekken van adviezen aan de werkgever, leidinggevenden en de medewerkers en het documenteren van het welzijnsbeleid i.f.v. de informatiedoorstroming intern en extern. Hij/zij vervult de wettelijke taken, in het bijzonder arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, organisatiehygiëne en ergonomie teneinde een coherente, effectieve en efficiënte toepassing van het PBW beleid te verzekeren.

Verantwoordelijkheidsgebieden

 • Uitvoeren van risicoanalyse: het opsporen van gevaren, het evalueren van risicoanalyses, het onderzoek van arbeidsongevallen, het opsporen van oorzaken van beroepsziekten en psychosociale belasting;
 • Advies verlenen in verband met organisatie, veiligheid en hygiëne van de arbeidsplaats;
 • Aanbieden van vorming i.v.m. welzijn en veiligheid aan medewerkers, en onthaal van nieuwe medewerkers;
 • Administratie: het opstellen van het 5-jarenplan, jaaractieplan, het verzorgen en beheren van documenten i.v.m. preventie en bescherming op het werk;
 • Specifieke taken: het uitwerken van interne noodprocedures, het organiseren van EHBO, het coördineren van werken door derden;
 • Registreren en analyseren van ziekteverzuim en ongevallen;
 • Rapporteren aan Comité Welzijn en Veiligheid op het werk.
 • De preventieadviseur organiseert en coördineert de samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in het kader van de risicoanalyse en de toepassing van de preventiemaatregelen. De preventieadviseur verleent bijstand bij:
  • De organisatie van het medisch toezicht
  • De bezoeken aan de arbeidsgeneesheer en andere deskundigen.

Opleiding

U beschikt over het diploma Preventie adviseur niveau 1

Competenties

 • Met de beschikbare middelen de best mogelijke kwaliteit bereiken en in stand houden door haalbare eisen te stellen aan het resultaat van opdrachten, diensten, van zichzelf en van anderen.
 • Het onderzoeken van, het anticiperen op en het handelen naar noden van de interne en externe cliënt, met een hoge prioriteit voor dienstverlening en cliënttevredenheid.
 • Het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer er geen rechtstreeks eigen belang is, en zich coöperatief opstellen en inzetten om gezamenlijke doelstellingen te bereiken.
 • Het in een begrijpelijke taal overbrengen, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, van ideeën en meningen aan anderen. Het aanpassen van taal en terminologie aan het doelpubliek, de specifieke vraagstelling en de situatie.
 • Zich op een plichtsbewuste manier engageren om zijn takenpakket te realiseren en de gemaakte afspraken na te komen. Hierin handelen op een integere, zorgvuldige, objectieve en transparante wijze, uitgaande van de basisregels van de sociale en ethische normen.
 • Vernieuwend denken en handelen; openstaan voor kansen en mogelijkheden en deze zien op vlak van de vernieuwing van werkwijzen en/of dienstverlening.
 • Stimuleren en begeesteren van anderen tot actie en betrokkenheid om tot een bepaald resultaat te kunnen komen.
 • Toezien op en proactief bijsturen van werkzaamheden en processen ten behoeve van een goede afwikkeling van deze.
 • Zich eenduidig uitspreken over een bepaald standpunt of over een bepaalde actie. Op doordachte wijze keuzes maken, knopen doorhakken en gemaakte beslissingen uitdragen.
 • Meertalig (NL / FR / ENG) binnen een (inter)nationale werkomgeving.

Wat krijgt u in de plaats?

U komt terecht in een werkomgeving waar alles draait om mensen en convivialiteit. We bieden u een uitdagende en afwisselende functie aan met kansen om door te groeien binnen het bedrijf. Daarnaast krijgt u kans tot bijscholing zowel op persoonlijk als professioneel vlak. U maakt deel uit van een ervaren, geëngageerd en dynamisch team.

Voor deze functie bieden wij een contract van onbepaalde duur aan. We voorzien een marktconforme verloning die rekening houdt met anciënniteit en aangevuld wordt met verschillende extralegale voordelen.

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar a.vanlookeren@orpea.net.

Orpea Belgium NV

Alsembergsesteenweg 1037, 1180 Ukkel