Preventieadviseur niveau 1 - Hoofd Interne Preventiedienst

 • Franky De Cauter, Recruitment Coordinator Aviapartner
 • jobs.be@aviapartner.aero
 • +32 (0)2 752 32 13
 • Aviapartner Belgium

We are safety. We are quality. We are you.

Aviapartner is een belangrijke speler in de afhandeling van passagiers en cargo in Europa en werd meer dan 70 jaar geleden opgericht in België. Binnen de Europese Unie is Aviapartner vandaag de grootste afhandelaar van passagiersvluchten, met een sterke service naar ruim 400 luchtvaartmaatschappijen, in 2019 een omzet van meer dan 450 miljoen Euro en meer dan 12.000 werknemers op 38 luchthavens in 6 Europese landen (België, Frankrijk, Iatalië, Duitsland, Spanje en Nederland).
 
België is altijd de thuisbasis gebleven van Aviapartner, met het Europese hoofdkwartier op Brussels Airport, en met meer dan 1.500 medewerkers op 4 Belgische luchthavens.
 
Bij Aviapartner staat de klant centraal. Wij staan voor veiligheid, kwaliteit, collegialiteit, creativiteit en de wil om de beste te zijn.
 
 

Preventieadviseur Niveau 1 - Hoofd Interne Dienst

De Preventieadviseur Niveau 1 rapporteert aan de Station Directors(*) en aan de CEO, en is het hoofd van de interne dienst. Dat team wordt verder gevormd door een Preventieadviseur Niveau 1, een Preventieadviseur Niveau 2 en een aantal Preventieadviseurs Niveau 3. Samen staan zij in voor het uitwerken en het implementeren van het welzijnsbeleid op de Belgische luchthavens waarop Aviapartner actief is (Zaventem, Luik, Oostende en Antwerpen).
 
Elk zal verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbeleid van een specifiek gedeelte van de operaties. De concrete taakverdeling zal afhangen van de voorkeuren van de geselecteerde kandidaat, ook op basis van ervaring en kennis van bepaalde werkdomeinen en de woonplaats.
 
De Preventieadviseur Niveau 1 assisteert het lijnmanagement bij het voorkomingsbeleid, maakt risico-analyses (het identificeren van de gevaren), verstrekt veiligheidsadviezen, stelt maatregelen voor en begeleidt verbeteringsprojecten.
(*) in deze business wordt een luchthaven waarop men opereert, een ‘station’ genoemd
 

Meer in detail:

 • Het aansturen van het diverse team; zowel hiërarchisch als functioneel
 • Het actueel houden van het veiligheidssysteem (Safety Managment System) met onder meer het Gael Risk register van uitgevoerde risicoanalyses en de procedures (SOP) en werkinstructies
 • Het begeleiden van de hiërarchische lijn bij de uitvoering van het jaaractieplan en het globaal preventieplan
 • Uitvoeren van afgesproken (wettelijke) taken in het kader van het dynamisch risicobeheersingsproces
 • Verstrekken van adviezen in verband met werkposten, omgevingsfactoren, arbeidsmiddelen, veiligheidsinstructies en vorming van de werknemers
 • Meewerken aan diverse welzijnsonderzoeken (werkdruk, ergonomie, psychosociale aspecten en welzijnsfactoren, arbeidsongevallen, ...)
 • Meewerken aan het uitvoeren van onderzoeken van luchtvaartgerelateerde incidenten en bij veiligheidsonderzoeken van onze klanten (airlines)
 • Uitvoeren van alle wettelijk bepaalde taken in het kader van de samenwerking met de externe dienst
 • Audits:
  • Begeleiden en opvolgen vanexterne veiligheidsaudits van het veiligheidssysteem en van de inspecties van de bevoegde ambtenaren
  • Het coördineren en evalueren van interne veiligheidsaudits
 • Verzamelen en consolideren van de veiligheidsgegevens voor managementdoeleinden
 • Beheer van correctieve en preventieve veiligheidsacties en het verifiëren van de effectiviteit en doeltreffendheid ervan
 • Het opvolgen van de ongevallenrapportage
 • Opstellen/viseren van documenten in verband met arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • De Preventieadviseur Niveau 1 heeft voortdurend contacten met alle niveaus in de onderneming om adviezen te verstrekken over alle welzijnselementen en de toepassing van nieuwe wettelijke bepalingen. Verder vindt er overleg plaats met klanten en contractors om de samenwerking te evalueren en eventueel te verbeteren.

Profiel:

 • Getuigschrift Preventieadviseur Niveau 1
 • Ervaring als Preventieadviseur in logistieke en/of technische omgeving
 • Pro-actieve ingesteldheid
 • Sterk veiligheidsbewustzijn
 • Leider en teamplayer die assertief en sterk communicatief naar voren treedt op verschillende niveaus (management, werkvloer, vakbonden, ....)
 • Vloeiende kennis van het Nederlands, Frans en Engels

Interesse:

Je kandidatuur stuur je met je CV naar jobs.be@aviapartner.aero

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar jobs.be@aviapartner.aero.

Aviapartner Belgium

Brucargo gebouw 709, 1830 Machelen