Preventieadviseur niveau 1 - afdelingshoofd gemeenschappelijke interne preventiedienst

 • Sofie Vandelannoote
 • info@veneco.be
 • Veneco

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. Veneco is vooral actief op het vlak van ontwikkeling van bedrijventerreinen, stedenbouw en projecten van kernvernieuwing. Veneco faciliteert intergemeentelijke samenwerking en is actief op regioniveau.

In het kader van de groeiende dienstverlening heeft Veneco een intergemeentelijke preventiedienst opgestart voor 18 aangesloten besturen. Veneco gaat over tot de aanwerving van een PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 1 om deze afdeling te leiden.

 

Omschrijving functie

Je helpt de intergemeentelijke preventiedienst uit te bouwen door het vervullen van de wettelijke taken van een preventieadviseur bij verschillende aan jou toevertrouwde besturen. In dat kader promoot je het veilig denken en handelen bij bestuurders, dienstverantwoordelijken en uitvoerders.  Je rapporteert aan de algemeen directeur. De plaats van tewerkstelling is hoofdzakelijk in de kantoren van deelnemende besturen waarvoor jij als preventieadviseur wordt aangesteld binnen het werkingsgebied van Veneco. Je uitvalsbasis is het kantoor in Destelbergen (Panhuisstraat 1).

Takenpakket

Je geeft de intergemeentelijke preventiedienst concreet vorm en bewaakt de voortgang van de dienstverlening.

 • Je staat in voor de dagelijkse leiding van je medewerkers en dit zowel op taak- en projectniveau als op het niveau van competentie- en kennisontwikkeling.
 • Je bereidt de visie en de strategie van je afdeling voor en bespreekt deze met de algemeen directeur. Je ziet de opportuniteiten en bedreigingen voor je afdeling en bereidt de nodige koerswijzigingen voor en implementeert deze op de werkvloer.
 • Je hebt een overzicht over de projecten in de pipeline, in uitvoering aan de hand van een planningslijst die je periodiek rapporteert naar de algemeen directeur.
 • Je volgt de werklast van je team op, stuurt gepast bij en rapporteert hierover naar de algemeen directeur.
 • Je volgt de realisaties en de planning van je medewerkers op en bewaakt de kwaliteit (bv. nalezen van dossiers verzekeren).
 • Je zet degelijke processen en taakverdelingen op, voorziet in back-ups, kennisdeling, expertiseopbouw en borging.
 • Je houdt periodiek een teamoverleg met de afdeling, periodiek inclusief directeur.
 • Je bewaakt de interne communicatie en samenwerking.

Algemene vereisten

 • Je bent in het bezit van rijbewijs B en een wagen voor de vereiste verplaatsingen
 • Je slaagt in de selectieproeven

Profiel - kennis

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, of bachelordiploma met 10 jaar relevante ervaring.
 • Je beschikt bij voorkeur over een getuigschrift aanvullende vorming preventieadviseur – multidisciplinaire specialisatiemodule niveau 1 of niveau 2 met de voorwaarde om binnen een termijn van 1 cursusjaar het getuigschrift niveau 1 te behalen. Indien geen van beide engageer je je binnen een termijn van 2 cursusjaren het getuigschrift niveau 1 te behalen.
 • Je bent vertrouwd met de maatschappelijke opdracht en werking van openbare besturen.
 • Je bent overtuigd van het belang van preventie en weet deze boodschap enthousiast uit te dragen.

Profiel - vaardigheden en attitudes

 • Je bent luisterbereid en sterk communicatief, zowel naar individuen als naar groepen.
 • Je hebt zin voor initiatief en werkt zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Je hebt voldoende kennis, inzicht en ervaring om te adviseren bij problemen van zowel technische als administratieve en organisatorische aard.
 • Je werkt discreet, tactvol en diplomatisch.
 • Je kunt prioriteiten stellen en je werk ernaar plannen.
 • Je vindt voldoening in realisaties binnen een langetermijnvisie.
 • Je hebt een onbesproken gedrag en hanteert de hoogste morele standaard.

Ons aanbod

 • Een boeiende uitdaging binnen een intercommunale in expansie.
 • Een aangename werksfeer in een dynamisch team.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur.
 • Een competitief verloningspakket met diverse extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, km-vergoeding en GSM.

Procedure

Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrief van de kandidaat. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke en mondelinge proef, deze gaat door op 04-05-2021. Bij deze proef wordt de kennis en motivatie van de kandidaten getoetst aan het verwachte takenpakket en het functieprofiel.
Daarna worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor inhoudelijke en psychotechnische proeven via een extern bureau. Deze gaan door op 11-05-2021. Kandidaten worden verzocht om bij dit gesprek een uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Dit uittreksel wordt niet bewaard en de inhoud ervan wordt op geen enkele manier verwerkt door het extern bureau of door Veneco. Een eventuele weigering om het attest voor te leggen, zal geen aanleiding geven tot de automatische weigering van de kandidatuur.
Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de Raad van Bestuur van Veneco de kandidaat aan in de functie.

Interesse?

CV, motivatiebrief en kopie van de diploma’s waarnaar in de cv worden verwezen vóór 28/04 naar:

Veneco
t.a.v. Mevr. Sofie Vandelannoote, Algemeen directeur
Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen
E-mail: info@veneco.be 
www.veneco.be
Tel: 09/251.22.22

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@veneco.be.

Solliciteren kan t.e.m. dinsdag 27 april 2021

Veneco

Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen