Preventieadviseur niveau 2

 • Katleen Vanmaele
 • katleen.vanmaele@royalreesink.com
 • Motrac

Wie is Motrac en waarvoor staan wij?

Motrac NV, onderdeel van de Royal Reesink Group, is de enige officiële importeur én verdeler van de toonaangevende Linde heftrucks en magazijntrucks in België, alsook van Tennant reinigingsmachines in België en Luxemburg.

Dankzij meer dan 50 jaar expertise met deze A-merken willen wij dé partner bij uitstek zijn in de intra-logistieke- en schoonmaaksector, dit door ons one stop shop-aanbod te combineren met een hoge servicegraad.

Wij hebben duurzame klantrelaties en begrijpen de klantbehoeftes. Daarop anticiperen wij door middel van innovatieve, efficiënte en klantgerichte oplossingen waarbij veiligheid altijd centraal staat en een ongeëvenaarde service wordt geleverd.

Wij zorgen ervoor dat we onze organisatie continu verbeteren. Door de lokale verankering - met vestigingen in Antwerpen, Dottenijs en Ciney - en ruim 200 professionals, willen we onze klanten optimaal kunnen bedienen.

Concreet betekent dit een verdere evolutie naar het model “Motrac for Customers”, waarbij totaaloplossingen worden geleverd en de klant centraal staat.

Wij zoeken een preventieadviseur niveau II         

     

 Wat verwachten wij:

 • Je stippelt het “beleid” rond milieuzorg en veiligheid uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren, realiseren en evalueren van het globale preventieplan voor de sites te Antwerpen, Dottenijs en Ciney
 • Je staat in voor het adviseren, controleren en uitwerken van methodes en richtlijnen inzake veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.  Je hebt gelijkaardige verantwoordelijkheden i.v.m. milieu en energie, dit onder andere ook in het kader van de wettelijke verplichtingen.
 • In het verlengde van de organisatiedoelstellingen vertaal je de vereisten met betrekking tot preventieadvies en milieucoördinatie (safety, health en environment) naar een strategie en actieplan.
 • Je staat in voor de operationele implementatie ervan en de opvolging op de vloer.
 • Je ontwikkelt dus het beleid, maar besteedt ook tijd aan de vertaling op de werkvloer
 • Je garandeert de uitwisseling van informatie en het bespreken van issues met betrekking tot jouw verantwoordelijkheidsdomein met de interne (management en medewerkers) en externe stakeholders (leveranciers, adviesbureaus, overheidsinstanties, auditoren, …)
 • Je houdt jezelf continu op de hoogte van de evoluties binnen het vakgebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
   

Wat ga je doen?

Interne milieucoördinator:

Je voert alle wettelijk geregelde taken van een interne milieucoördinator uit:

 • bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten
 • waken over de naleving van de milieuwetgeving door regelmatig controles uit te voeren op de werkplaatsen
 • bijhouden van een afvalstoffenregister en het naleven van de meldingsplicht over afvalstoffen
 • intern en extern communiceren in verband met (het beperken van) de gevolgen van de activiteit van een bedrijf voor mens en milieu
 • adviseren in verband met milieu gerelateerde investeringen
 • opmaken van een jaarlijks verslag over je activiteiten en uitgebrachte adviezen in het voorbije jaar

Meer bepaald moeten in het geval van ons bedrijf volgende rapporteringen gemaakt worden aan de overheid, die binnen uw verantwoordelijkheid vallen:

 • milieujaarrapport/emissiejaarverslag  VMM
   

Preventieadviseur:

 • Opmaken van een preventieplan veiligheid en een jaaractieplan.
 • Je staat in voor de risicoanalyse  : identificatie van de gevaren, advies verlenen en voorstellen formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan en jaaractieplan.
 • Studie ter voorkoming van arbeidsongevallen of incidenten
 • Analyseren van de oorzaken van beroepsziekten, ingeval dit nodig is ook de aangifte doen.
 • Meewerken aan het beperken van psychosociale risico’s
 • Advies geven in het gebruik van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Advies geven over de hygiëne op de arbeidsplaats
 • Opleiding i.v.m. veiligheid van nieuwe medewerkers, bij wijziging functie, gebruik nieuw arbeidsmiddel,…
 • Instructies opstellen voor het gebruik van arbeidsmiddelen
 • Opstellen procedure in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar
 • Procedure opstellen ter voorkoming van brand
 • Voorstellen doen ter sensibilisering, vorming en onthaal van nieuwe medewerkers i.v.m. welzijn en veiligheid
 • Deelnemen aan de coördinatie, samenwerking en informatie over welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.  Dit ook voor externen die werken uitvoeren op de domeinen van de werkgever.
 • Meewerken aan de organisatie van EHBO en dringende hulp aan werknemers in nood.
 • Opdrachten uitvoeren die worden opgelegd door de wet op uitvoeringsbesluiten.
 • Je bent ook de persoon die ervoor zorgt dat we conform de VCA-norm werken en je bent ook het aanspreekpunt bij audits.
 • Je verricht veelvuldig en op systematische wijze onderzoeken op de arbeidsplaats.
 • Risico’s bestuderen die verbonden zijn aan de activiteiten die medewerkers uitvoeren en voorstellen doen om deze risico’s beperken.
   

Je bent het aanspreekpunt voor:

Je bent in het kader van bovenstaande onderwerpen aanspreekpunt voor:

 • interne medewerkers
 • externe organisaties in het kader van controles, bevragingen,…. de overheid en andere externen aan de firma.
   

Kennis en ervaring:

 • Je beschikt over een technisch diploma
 • Je hebt een attest preventie adviseur niveau II en milieucoördinator
 • Bij voorkeur heb je ervaring in de rol van preventie-adviseur
 • Je hebt een goede kennis van de meest courante computerprogramma’s (office)
 • Je hebt een heel goede kennis Frans, Nederlands en Engels
   

Iets voor jou?

Stuur dan snel jouw CV naar katleen.vanmaele@royalreesink.com.
Kandidaturen worden snel en confidentieel behandeld.

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar katleen.vanmaele@royalreesink.com.

Motrac

Noorderlaan 612, 2030 Antwerpen