Preventieadviseur psychosociale aspecten

Je functie en werkomgeving

Je adviseert het management en de werknemers om binnen de organisatie opdrachten en taken uit te voeren ter preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (stress, burn-out, geweld, pestgedrag,...) zoals voorzien door de regelgeving.

Je maakt deel uit van het Health & Safety-team (interne dienst voor preventie en bescherming op het werk) binnen de afdeling CREFS (Corporate Real Estate & Facility Services). Samen met de interne en externe psychosociale preventieadviseurs werk je in een team met andere interne preventieadviseurs, waarin alle specialisaties vertegenwoordigd zijn, van ergonomie tot veiligheid en gezondheid.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden

Je helpt de werkgever bij de psychosociale risicoanalyse a priori, de risicoanalyse van een specifieke werksituatie en de risicoanalyse bij grote veranderingen in het bedrijf. 

 • Je selecteert de meest geschikte methodologie om psychosociale risico's te identificeren
 • Op basis van de resultaten stel je prioritaire actiepunten voor naargelang de risicofactoren en de specifieke entiteiten, beroepen of doelgroepen
 • Je adviseert de werkgever bij de uitwerking van daaruit voortvloeiende preventieve maatregelen en biedt ondersteuning bij de evaluatie van deze maatregelen

Je werkt mee aan de ontwikkeling van de strategie voor de preventie van psychosociale risico's.

 • Je trekt conclusies op basis van risicoanalyses en herhaalde incidenten van psychosociale aard 
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van procedures voor werknemers die aangeven dat zij geconfronteerd worden met psychosociale risico’s
 • Op basis van de resultaten van de risicoanalyse stel je een informatie- en trainingsplan op voor managers en werknemers rond preventie van psychosociale belasting, energiebeheer en welzijn op het werk 

In samenwerking met de externe preventieadviseurs zorg je voor het opzetten en optimaliseren van opvang- en begeleidingsprocedures voor werknemers die aangeven slachtoffer te zijn van een psychosociaal risico

 • Je geeft opleiding aan en begeleidt vertrouwenspersonen die informeel tussenkomen in situaties die een psychosociale belasting veroorzaken, zodat zij hun taken neutraal en met de benodigde deskundigheid kunnen uitvoeren
 • Je leidt de jaarlijkse intervisies met vertrouwenspersonen om ervaringen uit te wisselen, problemen aan te kaarten en zo een intern netwerk van vertrouwenspersonen te creëren waarin teamgeest en wederzijde hulp worden gestimuleerd
 • Je pleegt regelmatig overleg met vertrouwenspersonen en andere preventieadviseurs om herhaalde incidenten van psychosociale aard te evalueren en de werkgever passende preventiemaatregelen voor te stellen

Wie zoeken we?

Een collega die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken en resultaten te bereiken, die graag bijdraagt aan het succes van anderen en altijd een stap voor weet te blijven. Met andere woorden, je streeft ernaar nieuwe ideeën te verwezenlijken en uitdagingen aan te gaan in een complexe en steeds veranderende omgeving. Je werkt graag in een team, hebt een luisterend oor en investeert in anderen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Je stelt graag gangbare situaties ter discussie en komt met creatieve oplossingen voor problemen.      

Waarover beschik je als preventieadviseur psychosociale aspecten nog meer?

 • Je hebt met succes een multidisciplinaire basisopleiding en een specialisatiemodule psychosociale aspecten afgerond, overeenkomstig artikel 9 van het KB van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting, dat verwijst naar het KB van 27/03/1998 met betrekking tot de EDPBW
 • Een grondige kennis van de problematiek rond welzijn van werknemers, zowel wat regelgeving als wat psycho-sociologische aspecten betreft, en ervaring op het gebied van psychosociale aspecten van het werk
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels om actief (mondeling en schriftelijk) te kunnen communiceren in deze drie talen
 • Een goede kennis van standaard computertoepassingen (MS Office)
 • Je kunt verbanden leggen tussen diverse datagegevens, alternatieven bedenken en passende conclusies trekken
 • Je kunt op basis van (on)volledige informatie beslissingen nemen en gerichte actie ondernemen om deze te implementeren
 • Je adviseert je contacten en bouwt aan een vertrouwensrelatie met hen op basis van jouw expertise
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid en gemaakte afspraken en vermijdt elke vorm van partijdigheid

Wat bieden wij?

Een duidelijke doelstelling, een uniek aanbod en een flexibel beloningspakket met bijkomende voordelen: 

 • persoonlijke ontwikkeling en stimulerend werk met talloze mogelijkheden  om je ambities waar te maken;
 • een informele en dynamische omgeving met innovatiegerichte collega's die je initiatieven ondersteunen;
 • een vooruitstrevende en flexibele manier van werken waarbij nieuwe ideeën de voorkeur krijgen boven conventionele.

Bovendien kun je binnen de afdeling CREFS rekenen op tal van mogelijkheden om te investeren in je professionele en persoonlijke ontwikkeling met: 

 • de mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen en trainingen in verband met welzijn op het werk;
 • inspirerende en innovatieve projecten op het gebied van energiebeheer, veerkracht en nieuwe manieren van werken, met name op afstand.

We herdefiniëren de bank van morgen. En jij ?

Werken bij ING was nog nooit zo interessant als nu. We beginnen aan een reis waarin onze klanten centraal staan, aangedreven door technologie en geleid door intelligente en vastberaden mensen. Onze klanten voelen dat onze medewerkers hen een voorsprong geven in zowel hun persoonlijke als professionele leven. We zijn er trots op!

 

ING Belgium

Marnixlaan 24, 1000 Brussel