Preventieadviseur niveau 1

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is momenteel op zoek naar een preventieadviseur niveau I, verantwoordelijke van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (m/v).

De opdracht van het OCMW is om ervoor te zorgen dat iedereen een bestaan kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dus het recht op maatschappelijke dienstverlening te waarborgen. Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek omvat zes sociale antennes verspreid over de gemeente, alsook een onthaaltehuis en een rust- en verzorgingstehuis. Het bestaat uit 1100 personeelsleden, waarvan bijna 400 in het kader van een inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van de organieke wet van 1976, hetzij binnen het OCMW, hetzij ter beschikking gesteld van een partnerorganisatie. Deze mensen hebben een grote verscheidenheid aan functies, variërend van maatschappelijk werker, verpleegkundige, arbeider en administratief medewerker.

Belangrijkste missies

De preventieadviseur staat de werkgever bij de uitvoering van de maatregelen in het kader van de welzijnswet. Hij/zij heeft ook een adviserende rol ten opzichte van de werkgever en de werknemers. De preventieadviseur voert zijn taak uit onafhankelijk van de werkgever, de werknemers of de vertegenwoordigers van de werknemers. Hij/zij heeft de leiding over de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Uw profiel

  • U bent in het bezit van een masterdiploma of equivalent;
  • U heeft 3 jaar ervaring, waarvan 2 jaar op het terrein;
  • U heeft de opleiding van preventieadviseur niveau I met succes afgerond;
  • U heeft een sociale interesse en geeft blijk van een administratieve nauwkeurigheid;
  • U werkt resultaatgericht en u houdt ervan om in een team te werken;
  • U bent vertrouwd met het gebruik van de gangbare informaticatoepassingen;
  • Tweetaligheid (Nederlands/Frans) is een troef.

Wij bieden

Een voltijds contract van onbepaalde duur, doorlopende professionele opleidingen ten laste van de werkgever, gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer, een vervoersbewijs van de MIVB via het systeem van de derdebetaler en/of de terugbetaling van het woon-werkverkeer met andere vormen van openbaar vervoer en/of een fietspremie, de mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten tegen een gunstig tarief, de erkenning van opgedane ervaring (alle ervaringen in de publieke sector en maximum 6 jaar in de privésector), een aantrekkelijk verlofkapitaal, verloning met taalpremie inbegrepen: 3.583,32€ bruto, voor 3 jaar ervaring en 3.697,06€ bruto voor 6 jaar ervaring en een aanvullende pensioenverzekering.

Interesse

Stuur ons uw kandidatuur (CV en motivatiebrief) via mail: hrm1080@cpas1080.brussels of per post naar het volgend adres: OCMW Sint-Jans-Molenbeek, Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 te 1080 Brussel, met de referentie 21028 tot en met 31/07/2021. Gelieve, voor meer inlichtingen in verband met deze functie, contact te nemen met de Dienst Human Resources per mail : hrm1080@cpas1080.brussels

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar hrm1080@cpas1080.brussels.

Solliciten kan t.e.m. 31/07/2021

OCMW Sint-Jans-Molenbeek

Rue A. Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Sint-Jans-Molenbeek