Preventieadviseur psychosociale aspecten

Preventieadviseur psychosociale aspecten OCMW Brugge

OCMW Brugge zoekt een preventieadviseur psychosociale aspecten (voltijdse tewerkstelling) voor de GIDPBW van Groep Brugge met een verantwoordelijkheid voor OCMW Brugge en haar welzijnsverenigingen, Stad Brugge, Stedelijk Onderwijs Brugge en Politie Brugge.
Ben jij de preventieadviseur psychosociale aspecten die wij zoeken?

Jouw functie

 • Je ondersteunt werkgever en werknemers onpartijdig en in volledige onafhankelijkheid in de uitvoering van het psychosociaal welzijnsbeleid van de organisatie en de toepassing van alle wettelijke en reglementaire bepalingen rond het psychosociaal welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Je werkt preventief en curatief op psychosociale risico’s.
 • Je coördineert activiteiten in het kader van de wetgeving rond psychosociale belasting zoals o.a. de psychosociale risicoanalyse en het bijhouden van het register van feiten van derden.
 • Je behandelt informele en formele verzoeken met individueel of collectief karakter.
 • Je coacht, informeert en ondersteunt de verschillende diensten binnen de organisatie. 
 • Je maakt deel uit van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. 
 • Je initieert en participeert bij het ontwikkelen en implementeren van het psychosociaal welzijnsbeleid. 
 • Je fungeert als coachend aanspreekpunt voor werknemers en leidinggevenden.
 • Je krijgt de kans om als preventieadviseur psychosociale aspecten in een grote organisatie met de nodige omkadering de werking rond preventie psychosociale aspecten op te starten en uit te bouwen.
 • Je staat in voor de coördinatie en de verdere uitbouw van het netwerk van vertrouwenspersonen binnen de verschillende organisaties.

Jouw tewerkstellingsplaats: Ruddershove 4, 8000 Brugge. Websites: OCMW BruggeStad BruggeMintusPolitie BruggeStedelijk Onderwijs Brugge

Jouw profiel:

 • Je voelt je als een vis in het water in de samenwerking en afstemming met verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisaties van de GIPDBW.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. 
 • Je kan overweg met verschillende types gesprekspartners en boezemt op een natuurlijke manier vertrouwen in.
 • Een coachende, adviserende rol is jouw op het lijf geschreven.
 • Je hebt een oplossingsgerichte positieve ingesteldheid.
 • Je hebt een klantgerichte aanpak.
 • Je bent leergierig en bent in staat om snel nieuwe inzichten te verwerven.
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je hebt een master diploma waarvan het curriculum een aanzienlijk deel psychologie en sociologie bevat (bijvoorbeeld: master in de psychologie, master in de sociologie, master in de criminologie, master in de arbeidswetenschappen, master in de pedagogische wetenschappen, …) en je beschikt reeds over een eerste specialisatie in de domeinen arbeid en organisatie. EN
 • Je beschikt over minstens 3 jaar nuttige praktische en aantoonbare ervaring in het domein van de psychosociale aspecten van het werk. Deze ervaring kan verworven worden onder de verantwoordelijkheid van een preventieadviseur psychosociale aspecten. EN
 • Je bent geslaagd voor een multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van specialisatie tot preventieadviseur (minimum 120 uur, gespreid over een jaar) én een specialisatiemodule psychosociale aspecten van het werk (minimum 280 uur, gespreid over één of twee jaar) OF je start binnen het jaar na de opstart in deze functie met de multidisciplinaire basisvorming én je bent binnen de 3 jaar na opstart in de functie geslaagd voor de specialisatiemodule psychosociale aspecten van het werk.
 • Op het moment van indiensttreding, kan je een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen dat minder dan drie maand oud is. We vragen om dit tijdens de sollicitatieprocedure reeds aan te vragen in jouw gemeente. Indien hier een veroordeling op vermeld staat moet een uitzondering aangevraagd worden bij het bestuur. Contacteer ons tijdig in dat geval.

Wat bieden wij aan?

 • Een diverse, verantwoordelijke job binnen een degelijke organisatie die onderdeel uitmaakt van het grotere, stabiele geheel van de Stad en het OCMW Brugge.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur bij OCMW Brugge.
 • Indien je deze nog niet hebt afgerond kan je via OCMW Brugge de multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van specialisatie tot preventieadviseur en de specialisatiemodule psychosociale aspecten van het werk volgen.
 • Naast het invullen van de concrete vacature wordt met deze selectieprocedure ook een werfreserve opgebouwd.
 • We verlonen jouw functie volgens weddeschaal A1a-A1b-A2a. Dit situeert zich voor een voltijdse tewerkstelling tussen de €3170,07 (geen overname van anciënniteit) en €5252,02 (maximale overname van anciënniteit) bruto per maand. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.
 • Alle relevante en aantoonbare ervaring wordt overgenomen in zowel geldelijke anciënniteit als schaalanciënniteit. Alle aantoonbare openbare ervaring wordt overgenomen in geldelijke anciënniteit.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:

 • een interessante verlofregeling (20 wettelijke en 8 extralegale dagen a rato prestaties) en mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst (gunst)
 • maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag van 7u36)
 • een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • eindejaarspremie
 • aanvullende pensioenvergoeding
 • vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • een aantrekkelijk opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsaanbod
 • een uitdagende en dynamische werkomgeving
 • aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
 • interessante premies, voordelen en aanbiedingen via lidmaatschap van de personeelsvereniging SOFOCO – (www.sofoco.be)
 • aandacht voor jouw gezondheid door ter beschikking stellen van sport- en ontspanningsfaciliteiten aan voordelige tarieven (fitness, zwembad…)

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

Reguliere selectieprocedure. De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen (data onder voorbehoud):

 • Mondelinge proef: dinsdagmorgen 14 september of vrijdagmorgen 17 september (eliminerend)
 • Assessment: tussen 20 september en 1 oktober (online assessment, mogelijk van thuis uit, adviserend)
 • Mondelinge presentatie beleidsnota: vrijdagmiddag 8 oktober (eliminerend)

Solliciteren kan tot en met 5 september 2021.

Bij inschrijving krijg je na de uiterste inschrijvingsdatum meer informatie over de verschillende stappen in de selectieprocedure.

Geprikkeld?

Solliciteer kan via de knop ‘solliciteer’ op deze pagina. Voeg hierbij bij je sollicitatie je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma/opleidingsattesten toe.
Inschrijven kan tot en met zondag 5 september 2021.

Gelieve voldoende aandacht te besteden aan de beschrijving van de vereiste relevante ervaring in jouw CV/motivatiebrief. Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers! Als je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, krijg je na de uiterste inschrijvingsdatum een uitnodiging voor deelname aan en meer informatie omtrent de selectieprocedure. Opgelet: Breng steeds jouw sollicitatie online in orde via de jobsite én vóór de uiterste inschrijvingsdatum. We aanvaarden geen sollicitaties via e-mail of na de uiterste inschrijvingsdatum. Wij baseren ons in onze selecties op competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap.

Ons contacteren?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op:

Omtrent de functie inhoud:
Pieter Delbarge, Adviseur personeel Mintus/OCMW Brugge
t: 050 32 65 00
m: pieter.delbarge@mintus.be

Voor alle andere vragen:
Geert Gielen, Teamleider loopbaanbegeleiding
t: 050 32 75 34
m: geert@selectie.mintus.be

Redelijke aanpassingen

We vinden het belangrijk om de deelname aan selectieprocedures voor iedereen toegankelijk te maken. Door drempels zoveel mogelijk weg te werken, willen we iedereen de kans geven om deel te nemen. Heb je een handicap, leerstoornis of chronische ziekte, of word je geconfronteerd met een andere al dan niet tijdelijke toestand van psychische, fysieke of zintuiglijke aard die je deelname aan een selectieprocedure belemmert? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure. Mits het bezorgen van een officieel attest van je handicap, leerstoornis of ziekte kan bekeken worden of er redelijke aanpassingen mogelijk zijn. Er worden geen afzonderlijke selecties georganiseerd. Wel wordt bekeken welke 'redelijke aanpassingen' mogelijk zijn om een gelijkwaardige deelname mogelijk te maken.
Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?
Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

OCMW Brugge

Ruddershove 4, 8000 Brugge