Manager IDPB, veiligheid en welzijn

Manager IDPB, veiligheid en welzijn

 • Werkschema:  voltijds, 38u per week
 • Startdatum:  1/11/2021
 • Diploma:  Master
 • Plaats:  Frankrijklei 71-73, 2000 ANTWERPEN
 • Solliciteer tot en met 29 augustus 2021

Wij zijn het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs. Bij ons is iedereen welkom. Kwaliteitsvol onderwijs in een open en stedelijke omgeving, dat is ons handelsmerk. Wij geloven in de groeikansen van elke lerende, ontwikkelen talenten en stimuleren actief burgerschap. Zo groeit elke leerling of cursist door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving. In onze 116 scholen en ondersteunende diensten engageren we ons elke dag om de stad van morgen mee vorm te geven. Dit is mogelijk dankzij de inzet van meer dan 6500 leerkrachten en medewerkers. We geloven in de passie en het talent van onze medewerkers en streven daarbij naar gelijke kansen, met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Onze droom? Iedereen helemaal op zijn plek! 

Het team van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is op zoek naar een manager IDPB, veiligheid en welzijn

Waar?

Service- en Coördinatiecentrum
Frankrijklei 71-73
2000 ANTWERPEN 1

Wat doe je?

Je geeft leiding aan een team van 7 preventieadviseurs die elk vanuit hun vakgebied en in onderling overleg advies verlenen aan de scholen/diensten van het Stedelijk Onderwijs. Je streeft daarbij een continue verbeteren van het welzijn van de medewerkers, leerlingen/cursisten en bezoekers van Stedelijk Onderwijs na. Je zorgt ervoor dat de taken uit te voeren door de interne dienst voor preventie en bescherming, opgenomen in de Codex over het welzijn op het welk, boek II, titel I, correct worden uitgevoerd. Je rapporteert aan de personeelsdirecteur en werkt nauw samen met de projectleider Welzijn (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne).

Een inkijk in je belangrijkste taken

 • Je brengt samen met je team de risico’s voor de medewerkers, leerlingen/cursisten en bezoekers in de gebouwen van Stedelijk Onderwijs in kaart via een vastgelegde methodiek.
 • Je verleent samen met je team duidelijke adviezen volgens een gestandaardiseerde werkwijze, die Stedelijk Onderwijs toelaten om gepaste en realistische beheersmaatregelen in te voeren voor de opgespoorde risico’s.
 • Je coördineert de samenwerking met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming.
 • Je zorgt ervoor dat op jaarbasis het reguliere werk en de projecten binnen de IDPB tijdig worden afgeleverd.
 • Je treedt op als secretaris van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • Je verzorgt de communicatie met de lokale preventieadviseurs, die aangesteld zijn in elk van onze gebouwen, en zorgt voor regelmatige bijscholingen.
 • Je zorgt er samen met de externe milieudeskundigen voor dat de omgevingsvergunningen van onze locaties actueel blijven.

Wat verwachten we van je?

 • Je weet medewerkers te motiveren en verbinden tot een team.
 • Je beschikt over een grondige vaktechnische bagage op vlak van veiligheid en gezondheid. Je bent in het bezit van het getuigschrift ‘veiligheidskunde niveau 1.
 • Je bezit een grondige basiskennis over de Vlaamse milieuregelgeving.
 • Je hebt een scherp analysevermogen en vertaalt probleemsituaties naar een heldere probleemstelling.
 • Je hebt een flexibele en servicegerichte ingesteldheid. Je denkt mee over concrete en realistische oplossingen die het Welzijn van de medewerkers, leerlingen/cursisten en bezoekers continue verbeteren.
 • Je bent communicatief sterk. Je kan duidelijk en vlot rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent nauwgezet in je werk en hebt oog voor details.

Wat zijn de sollicitatievoorwaarden?

 • Je hebt een master diploma, bij voorkeur in een technische richting.
 • Je bent in het bezit van het getuigschrift veiligheidskunde niveau 1.
 • Een getuigschrift milieucoördinator A of B is een meerwaarde (geen verplichting).

Solliciteren doe je online via onze jobsite. De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van hun cv en motivatie, zullen kort na de afsluitdatum per mail een uitnodiging voor de selectie ontvangen. 

Wat mag je van ons verwachten?

 • We organiseren deze selectie voor zowel interne en verruimde mobiliteit en bevordering als externe aanwerving.
  Dit betekent dat je als externe kandidaat of als contractuele medewerker van Stedelijk Onderwijs of groep Antwerpen voltijds wordt tewerkgesteld (38/38u) bij Stedelijk Onderwijs met een contract van onbepaalde duur. Werkervaring bij een ander openbaar bestuur, of in de privésector die relevant is voor de functie kan meegenomen worden in de bepaling van je loon (loonschaal: A4). Voor meer info kan je de online loonsimulator van de Stad Antwerpen raadplegen. Ben je een statutair aangestelde medewerker bij Stedelijk Onderwijs of groep Antwerpen, dan behoud je jouw statuut.
 • Je kan bij Stedelijk Onderwijs daarnaast genieten van o.a. een goede work-life balance, flexibele werktijden, maaltijdcheques van 8 euro, een hospitalisatieverzekering, vakantiegeld en een eindejaarspremie, een functioneringstoelage, een tegemoetkoming in woon-werkverkeer (openbaar vervoer) of een fietsvergoeding en een aanvullend pensioen. Je hebt 35 dagen verlof met de mogelijkheid om nog 8 bijkomende compensatiedagen op te bouwen per jaar.
 • Voor gesubsidieerde medewerkers van Stedelijk Onderwijs is detachering vanuit je onderwijsambt mogelijk. Je behoudt in dat geval de arbeidsvoorwaarden die je hebt vanuit je ambt.

Meer info over deze vacature

E-mail: els.mees@so.antwerpen.be
Tel: 0478204087

Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Lamorinièrestraat 229, 2018 Antwerpen