Arbeidsarts

Een arbeidsarts niveau A8a – A8b deeltijds 6/38

Situatieschets

Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik ontstond vanuit het OCMW van Wervik waar al geruime tijd een eigen arbeidsgeneeskundige dienst in actief was. De visie over welzijn op het werk en het belang van een eigen medische dienst werd overgenomen door het Woon- en Zorgbedrijf en willen we in de toekomst verzekeren. Met de nakende pensionering van de huidige arbeidsarts zijn we op zoek naar een arbeidsarts die een eigen dienst verder wil uitbouwen en eigen accenten met betrekking tot welzijn op het werk wil invoeren. We hechten belang aan kwalitatieve onderzoeken in plaats van kwantitatieve.

Functieomschrijving

Enerzijds sta je binnen de interne medische dienst in voor de medische onderzoeken bij het personeel van het Woon- en Zorgbedrijf. Je levert advies aan de werkgever en de leden van het comité PBW. Je stelt verbeteracties voor in het kader van welzijn en gezondheid op het werk. Je maakt ook deel uit van de werkgroep gezond at work en je wordt nauw betrokken bij de verdere uitbouw van het gezondheidsbeleid. Je werkt hiervoor nauw samen met de verpleegkundige van de interne medische dienst en onze preventieadviseur. Je kan je eigen stempel drukken op het welzijnsbeleid.

Kennis

Je bent op de hoogte van de wetgeving ter zake. Je bent vlot aanspreekbaar en beschikt over het nodige enthousiasme om de dienst verder uit te bouwen. Je communiceert op een heldere manier en bent in staat om de werknemers het belang van goed welzijn op het werk over te brengen. Je kan nauw samenwerken met de diverse diensten binnen het Woon- en Zorgbedrijf.

Aanwervingsvoorwaarden

  • In het bezit zijn van een diploma van arts én bijkomende specialisatie arbeidsgeneeskunde
  • Slagen voor een aanwervingsselectieproef.

Aanbod

Een deeltijds contract van 6 uur per week, in te vullen in samenspraak. Je wordt vergoed volgens de wettelijke barema’s en geniet van tal van extra-legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, voordelig verlofstelsel…).

Interesse?

Je vraagt het sollicitatieformulier, de functiebeschrijving en de aanwervingvoorwaarden aan bij de Personeelsdienst, Steenakker 30 te 8940 Wervik, tel. 056 95 25 31 of via onze website. e-mail: personeelsdienst@wzbwervik.be.

Je verstuurt jouw kandidatuur via het verplicht sollicitatieformulier met curriculum vitae per aangetekende zending naar mevrouw Lien Deblaere, voorzitter WZBW, Steenakker 30 te 8940 Wervik. Je kan jouw kandidatuur tegen ontvangstbewijs afleveren bij de Personeelsdienst of mailen naar personeelsdienst@wzbwervik.be.  

Solliciteer

Stuur je motivatiebrief en CV naar personeelsdienst@wzbwervik.be.

Woon- en Zorgbedrijf Wervik

Steenakker 30, 8940 Wervik