Iedereen op de fiets voor Dikketruiendag!

Te koud? Te nat? Teveel wind? Komaan! Voor de 15de editie van Dikketruiendag op 12 februari 2019 zetten ze de fietsers op kop. Als Vlaanderen massaal de fiets neemt, dan daalt de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen en is er ook minder lawaai. 

Sensibiliseringscampagne

Dikketruiendag is een laagdrempelige sensibiliseringsactie waarbij jaarlijks met een ander thema de uitstoot van broeikasgassen aan de kaak gesteld wordt. Lees meer over de hele actie op de website www.dikketruiendag.be

Thema van dit jaar: 'Iedereen op de fiets'

Dit jaar staan de moedige fietsers die elke dag naar het werk of de school fietsen op het hoogste klimaatpodium. Ondertussen hebben zich in Vlaanderen al veel klimaatpelotons gevormd. Weerman en ambassadeur van Dikketruiendag Frank Deboosere voert het klimaatpeloton aan. Op de affiche tekent hij als kopman present.

De moedige fietsers die elke dag naar het werk/school fietsen staan op het hoogste klimaatpodium!

De voordelen van fietsen uitgelegd door Frank Deboosere

CO2-uitstoot transport

Op het vlak van transport kunnen er nog heel wat inspanningen gebeuren om de CO2-uitstoot te verminderen. In de eerste plaats door minder autokilometers te rijden. Elke uitgespaarde autorit betekent minder CO2 en andere schadelijke stoffen in de lucht en minder lawaai. De fiets is vaak een goed alternatief want heel wat autoritjes zijn zeer lokaal en over een korte afstand. “Iedereen kan dus een bijdrage leveren. We zijn zeer verheugd dat er zich zoveel klimaatpelotons in Vlaanderen gevormd hebben. Proficiat aan alle klimaatflandriens”, zegt Tim Joye, coördinator Dikketruiendag van het Vlaams Departement Omgeving.

“Iedereen kan dus een bijdrage leveren. We zijn zeer verheugd dat er zich zoveel klimaatpelotons in Vlaanderen gevormd hebben. Proficiat aan alle klimaatflandriens”

 

[bron: www.dikketruiendag.be]