Maggie De Block lanceert een preventiecampagne rond burn-out

Het doel van de campagne is om mensen te informeren en de nodige tools aan te reiken voor de preventie en detectie van burn-out. Hierdoor kunnen mensen zich oriënteren naar de juiste instanties voor ondersteuning.

Over stressburnout.belgie.be

De website wil het antwoord bieden op heel wat vragen, zoals: wat kun je zelf doen om je lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn te verbeteren? Hoe herken je of een collega burn-outsymptomen vertoont en hoe kan je hem/haar ondersteunen? Bij welke instanties kan je terecht voor ondersteuning? Wat kan je als werkgever doen om burn-out te voorkomen of werknemers na burn-out opnieuw te integreren op de werkvloer? Welke financiële tussenkomsten kan je krijgen van je ziekenfonds?

Op de website vind je ook videogetuigenissen van zowel psychiaters, leidinggevenden als werknemers terug.

Een burn-out voorkomen, herkennen en overwinnen

Vandaag weten we hoe burn-out ontstaat en welke fasen iemand met een burn-out doorloopt. Maar misschien nog belangrijker: we weten nu ook beter hoe we burn-out voorkomen, herkennen en overwinnen.

'Het is moeilijk om correcte informatie te vinden over stress of burn-out. Vaak is het al laat als men er bewust van wordt en er iets aan begint te doen. Daarom lanceer ik deze campagne ter preventie van burn-out. Zo kunnen de burgers, hun omgeving, werkgevers en zorgverleners terecht op de website' - Minister De Block

De website is één van de projecten

De website past in een bredere reeks maatregelen van minister De Block. Midden januari 2019 werd er financiële steun toegekend aan 12 pilootprojecten in het kader van een geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out. De projecten zijn door een selectie- en evaluatiecommissie gekozen uit 77 inzendingen omwille van hun innovatieve benadering. Ze zullen gedurende een jaar het preventiebeleid omzetten in effectieve en concrete acties om mentale aandoeningen die werkgerelateerd zijn grondig aan te pakken.

Thema burn-out op Prenne 50

 • Burning Boomers: de toekomst van burn-out op onze jongeren
  Dat de jongste generatie op de arbeidsmarkt, de millennials steeds vaker bezwijkt onder stress en burnout, is bekend. De prestatiedruk die voortvloeit uit de hoge verwachtingen neemt ook bij de generatie GEN-Z toe. De generatie die zichzelf laten leiden tot faalangst en stress. Willemijn van Dommelen spreekt bevlogen over deze onbekende doelgroep en de gevaren van chronische stress op onze maatschappij.
 • Burn-out biomerkers: bloed als spiegel van de geest
  Er bestaan op dit moment geen duidelijke diagnostische criteria voor burnout, deels door het ontbreken van een biomedische verklaring en biomerkers. Het onderzoek focust zich momenteel op de hypothalamus-hypofyse-bijnieras, autonoom zenuwstelsel, immuun systeem en metabole processen. Door kennis van de onderliggende mechanismes zullen we beter in staat zijn om burnout beter te begrijpen, voorkomen en behandelen.
 • BAT - Burn-out Assessment Tool: een nieuw meetinstrument voor burn-out
  De onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (KU Leuven) deed onderzoek naar betrouwbare instrumenten om burn-out objectief in kaart te brengen. Het project leverde alvast 3 concrete resultaten: een nieuwe definitie van burnout, een betrouwbare meting via de BAT en een prevalentie studie van burn-out in Vlaanderen: hoeveel werkende Vlamingen hebben een burn-out en wat zijn de risicogroepen?
 • Duurzame Inzetbaarheid: Werkbaar Werk
  In aanwezigheid van het kabinet van Vice-Eerste Minister Kris Peeters zal er aandacht besteed worden aan de rol die de overheid speelt in het ondersteunen van bedrijven in de materie: duurzame inzetbaarheid en burn-out, bekeken vanuit de beleidsbril!

Bekijk alle modules van Prenne 50.

Artikels over burn-out in Veiligheidsnieuws

Meer informatie

[bron: knack, hrsquare]