Week van de Valpreventie: Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!

Deze campagneweek van 22 tot en met 28 april 2019 heeft als doel ouderen, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over val- en fractuurpreventie. Alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheids- en welzijnswerkers enz. die in contact komen met 65-plussers, worden aangesproken om samen te werken rond val- en fractuurpreventie.

Terugkerend inititaief

De ‘Week van de Valpreventie’ is een jaarlijks terugkerend initiatief van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) in samenwerking met de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) en het Vlaams Instituut Gezond Leven. Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse Overheid.

1 op 2 ouderen

Ouderen met valangst hebben meer kans om te vallen. Meer dan de helft van de ouderen die al eens gevallen zijn, heeft valangst. Zelfs bij ouderen die nog nooit gevallen zijn, heeft 30 tot 50% angst om te vallen. Valincidenten kunnen gepaard gaan met letsels zoals heupbreuken. 40% van de patiënten overlijdt binnen de 12 maanden na een val met een heupbreuk. Door valangst komen ouderen vaak in een negatieve spiraal terecht. Door minder te bewegen worden ze steeds afhankelijker van anderen. Hun zelfvertrouwen daalt en ze nemen minder vaak deel aan sociale activiteiten. Dit vergroot de kans op vereenzaming, depressie en verminderde levenskwaliteit.

“Valangst zorgt ervoor dat ouderen net meer risico  lopen om te vallen. De angst om te vallen kan namelijk zo groot zijn dat de oudere minder gaat bewegen, waardoor de spierkracht en het evenwicht afnemen. Hierdoor zal de oudere een ander stappatroon hanteren, waardoor de kans op een val net toeneemt. Zoals het gezegde luidt: rust roest." - professor Koen Milisen

Praten over valangst

“Om uit deze negatieve spiraal te geraken, adviseren we ouderen om over hun angst of bezorgdheid te  praten, bijvoorbeeld met familie of  vrienden, of indien nodig  met de verpleegkundige of huisarts. Verder raden we ouderen aan om ondanks de angst om te vallen toch in beweging te blijven. Regelmatige beweging of een specifiek oefenprogramma bij de kinesitherapeut kunnen meer houvast geven.” - professor Milisen

In totaal organiseren tijdens de Week van de Valpreventie meer dan 1090 organisaties in Vlaanderen activiteiten om valproblematiek in de kijker te zetten en ouderen, familie en gezondheidswerkers aan te zetten tot preventie. De activiteiten vinden onder andere plaats in ziekenhuizen, woonzorgcentra, gemeenten en steden, OCMW’s, lokale dienstencentra, thuiszorgorganisaties en seniorenverenigingen.

“Door valangst bespreekbaar te maken, kan er naar oplossingen worden gezocht voor situaties waarbij de oudere angst heeft om te vallen. De oudere kan bijvoorbeeld aan de buschauffeur vragenom te wachten met vertrekken tot hij neerzit, of samen met de ergotherapeut gevaarlijke situaties in en rond de woning in kaart brengen om hiervoor oplossingen voor te bedenken. Zo kan een trap bijvoorbeeld extra verlicht worden en kunnen losse snoeren weggewerkt en drempels verlaagd worden. Verder kunnen handgrepen, bijvoorbeeld in de badkamerof op het toilet, extra steun bieden.” - Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Meer informatie