KB tot wijziging nationale procedure en invoering van registratieprocedure biociden

Het koninklijk besluit van 4 april 2019 werd gepubliceerd op 23 april 2019 en treedt in werking op 3 mei 2019. Dit besluit doet het koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot vaststelling van de nationale toelatings- en kennisgevingsprocedures van biociden teniet.

Van zodra het koninklijk besluit van 4 april 2019 in werking treedt, worden deze procedures vervangen door de registratieprocedure. Lees hier meer over de registratieprocedure.

Gesloten circuit

Art. 38.Opleiding voor het gesloten circuit § 1. Elke gebruiker en verkoper van biociden ingedeeld in het gesloten circuit heeft de nodige kennis over het correct gebruik van deze biociden.

Verkopers en gebruikers van dergelijke biociden staan in voor de opleiding van hun personeel of de personen die in hun opdracht werken.

De werkgevers van wie de werknemers dergelijke biociden gebruiken zijn verantwoordelijk voor de elementen van de opleiding die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers overeenkomstig artikel VI.1-27 van de codex van 28 april 2017 over het welzijn op het werk. § 2. De Koning kan bijkomende voorwaarden opleggen voor een specifiek biocide of voor een specifieke groep van biociden met betrekking tot de opleiding voor de verkopers en gebruikers van biociden ingedeeld in het gesloten circuit. De opleidingen kunnen een vereiste of optionele voorwaarde zijn voor de registratie als geregistreerd verkoper of geregistreerd gebruiker. § 3. De Koning kan bijkomende voorwaarden opleggen aan verkopers en gebruikers van biociden ingedeeld in het gesloten circuit met betrekking tot het bewijzen van hun kennis.

Pesticidenwetgeving in Veiligheidsnieuws

  • Pesticidenwetgeving: aanpak op bedrijfsniveau
    Conserveermiddelen, ontsmettingsmiddelen, alcoholgel, onkruidbestrijdingsmiddelen, houtbehandelingsproducten, … allemaal voorbeelden van chemische agentia die bij veel bedrijven en organisaties worden gebruikt. Maar ook producten die een bijzonder risico vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu, zeker wanneer ze op een ondoordachte manier worden gebruikt. In de volksmond worden ze omschreven als ‘pesticiden’. Deze producten zijn onderworpen aan bijkomende en specifieke regelgeving.
    Lees meer in Veiligheidsnieuws 202

Meer informatie